Les noves balances Epelsa DL - Els ATMs de 6 dígits

El maig de 2004 Correos convocà dos nous concursos públics; el primer, per a l'adquisició de 79 noves balances franquejadores connectades al sistema IRIS, i el segon, 168 unitats que poguessin funcionar de forma autònoma o bé també associades a IRIS (el sistema informàtic instal·lat en les oficines de Correos).

D'acord amb la proposta presentada per l'empresa EPELSA, Correos seleccionà 5 sucursals a Madrid capital i voltants on es van instal·lar uns nous prototipus de balança franquejadora del model DL-Iris/Postal a mode de test.

El primer equip es va posar en funcionament el 16 d'abril de 2004, i la resta en els dies següents. En tots els casos es van substituir balances ET-RL/Iris en funcionament.
Per a simplificar el procés i el seu control, no es va donar una nova numeració a aquests equips, sinó que es configuraren amb el número de les balances substituïdes, i també els comptadors interns.

Les 5 balances prototipus tenen la numeració 4060, 4529, 4559, 5018 i 6562.


Inicialment instal·lades per a un període de proves de 4 a 6 setmanes, la manca d'incidències i el seu bon funcionament ha fet que aquest període s'hagi anat allargant de forma indefinida. La major part dels equips van ser instal·lats en sucursals amb gran afluència de públic i alta productivitat, amb el que han estat nombrosos els models d'ATMs emprats en cadascun d'aquests equips.

 
L'aspecte general dels nous prototipus és força similar al anterior model Epelsa ET-RLT; l'única diferència visible exteriorment és la pantalla LCD superior amb un display de 2 línies, la superior alfanumèrica de 19 caràcters i l'inferior de 20 caràcters de matriu de 5 x 7 punts.
   

Però els canvis més importants són a l'interior. 

Destaquem, per exemple, que es pot carregar el programa de forma externa sobre Flash, sense necessitat de manipular l'equip, o la memòria EEPROM emulada sobre Flash i fins a 256 Kb. 

Pel que fa a l'impressió d'ATMs, l'equip incorpora una impressora tèrmica de 8 dots per mil·límetre. I molt important, el programa de comandament té possibilitats gràfiques; per tant es podria imprimir qualsevol mena d'imatge o gràfic tant en els segells com en els rebuts.
Evidentment això obre moltes i noves possibilitats pel que fa al futur dels ATMs.

L'empresa EPELSA ha desenvolupat també un segon model de balança per al segon concurs de Correos, la DLT-Iris; idèntica al model DL-Iris, l'única diferència és que el model DLT pot funcionar també de forma autònoma i incorpora les tarifes postals vigents al teclat.

Els ATMs emesos amb aquestes balances tenen unes característiques idèntiques a la resta de balances ET-RL, doncs el capçal d'impressió també és d'alta resolució (8 dots/mm).

 
Però la gran novetat a nivell de col·leccionisme està en el nombre de dígits que s'imprimeixen en el valor facial, que en són 6; això suposa que per a valors de franqueig inferiors a 10,00 EUR, la balança imprimeix 3 asteriscs davant del valor facial enlloc dels 2 habituals.

I una altra de les grans novetats, llargament sol·licitada per Correos; aquests equips incorporen un sistema de seguretat que anul·la amb l'impressió d'un ratllat vertical les etiquetes en blanc que s'alliberen en iniciar-se o després de determinades operacions.

Això es fa per evitar la possible falsificació d'ATMs a partir d'etiquetes en blanc, però sens dubte es tracta d'un sistema innocent i del tot insuficient si no va acompanyat d'altres mesures molt més contundents. De moment no deixa de ser una altra curiositat o raresa per a col·leccionistes ...

Per la seva banda, també les etiquetes d'ajust són idèntiques a les emeses amb les balances ET-RL, tot i que els prototipus inicialment instal·lats estaven configurats de manera que normalment no imprimissin la data, i només en algunes ocasions.
En particular, l'imatge de la dreta mostra una interessant seqüència d'etiquetes emeses de forma automàtica en finalitzar una jornada de treball i iniciar-la al dia següent: la primera etiqueta d'ajust inclou la data i també una indicacióde pes, a continuació segueix una etiqueta en blanc anul·lada amb el ratllat vertical, i la tercera etiqueta, d'ajust, amb la data del dia següent.

Els rebuts, processats a través del sistema Iris, són per tant igualment idèntics als emesos per d'altres equips.

Durant la tercera setmana d'octubre de 2004 es va iniciar la instal·lacióde les 79 noves balances del primer concurs convocat per Correos, guanyat novament per l'empresa Epelsa.
Les noves balances Epelsa DL-Iris/Postal són idèntiques als prototipus, funcionen connectades al sistema Iris, i també es mantenen totes les característiques d'impressió, en particular l'emissió d'ATMs de 6 dígits o l'impressió del ratllat vertical sobre les etiquetes en blanc.
La numeració d'aquests equips està compresa entre 7613 i 7691, ambdós inclosos. L'instal.lació s'està realitzant durant el tercer trimestre de 2004 en oficines de correus repartides por tot l'Estat.


Està previst que totes les noves balances que s'instal.lin en el futur tinguin aquestes mateixes característiques. A més, a mig termini es contempla la possibilitat de la substitució de la totalitat de les balances Epelsa ET-RLa/Iris, les que actualment més anys porten en servei i responsables de les impressions d'ATMs de 4 i 5 dígits amples, per nous equips DL-Iris.
INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 20.07.04. Darrera actualització:  18.11.04