El correu digital - Les eCartes

Un nou pas en la modernització del servei de correus i en la millora de l'atenció a l'usuari, el passat 17 de desembre de 2002 es va presentar l'oficina postal virtual a Internet "Correos on line".

Entre d'altres nous serveis, des de la pàgina web de Correos i prèvia alta com a usuari, es pot enviar ara correu digital.

Aquest és un nou servei que permet enviar cartes i targes postals directament a través del propi ordinador, sense moure's de casa ... L'usuari només ha d'omplir amb l'ordinador el contingut de la carta o postal i les dades del destinatari, i Correos, a través d'una empresa filial, s'encarrega d'imprimir, ensobrar, franquejar i enviar la correspondència.
 
En tots els casos els enviaments es realitzen a l'interior d'un sobre format C65 (114 x 229 mm.) amb doble finestreta. 
El franqueig, imprès a color en el sobre, també és idèntic per a tots els enviaments.
A el.lecció de l'usuari, els enviaments poden ser de tipus ordinari o certificat, i el pagament es realitza també on line mitjançant una tarja de crèdit.
 
Carta ordinària Carta certificada
Per a més informació: http://www.correos.es


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 25.05.03. Darrera actualització:  08.08.04