Els distribuïdors automàtics LF - La nova variant d'impressió

Els nous expenedors automàtics EPELSA LF-1100 i LF-3100 permeten l'obtenció de segells de valor variable o ATMs amb només 6 valors facials diferents

Aquests 6 valors es programen en els equips d'acord a les tarifes postals bàsiques vigents per a una carta o tarja postal fins a 20 gr. : 3 de correu normal - ordinari (Nacional, Europa i resta del món) i 3 de correu urgent (Nacional, Europa i resta del món), que inclouen el prefix URG abans del valor facial. 
En la data de posada en servei d'aquests equips, aquest valors són : 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR per a correu normal i 1,85 - 2,30 - 2,55 EUR per a correu urgent.

En les imatges podem veure la sèrie completa de tots els valors possibles emesos pel primer distribuïdor LF-1100 posat en servei el 23 de maig de 2003, matrícula 10001. El distribuïdor es va inaugurar amb el model Arquitectura postal. Zaragoza.
 

Correu ordinari - Nacional Correu ordinari - Europa Correu ordinari - Resta del món
Correu urgent - Nacional Correu urgent - Europa Correu urgent - Resta del món
Làmina commemorativa del primer dia en servei del distribuïdor automàtic EPELSA LF-1100
Format: A5 (210 x 148,5 mm). Tiratge: 25 unitats numerades
Per a la confecció dels ATMs, els nous distribuïdors automàtics utilitzen rotlles de suports adhesius de paper tèrmic idèntics als emprats en les balances franquejadores. L'impressió s'efectua mitjançant una impressora tèrmica amb un capçal d'impressió d'alta resolució (8 dots/mm - 200 dpi), també similar a l'instal.lat en les balances, tot i que es poden reconèixer diferències en l'impressió del valor facial i altres dades (= nova variant d'impressió) ; Serien, doncs, de 5 dígits estrets, però l'alçada de les xifres del valor facial (4 mm) és inferior a les variants d'impressió emeses per balances franquejadores (4,5 mm).
Els nous ATMs es poden també reconèixer fàcilment per la numeració de l'equip (matrícula compresa entre 10001 i 10250).

Com a gran novetat, els ATMs per a correu urgent inclouen el prefix URG abans del valor facial.
 

Detalls de l'ATM emès pel distribuïdor LF-1100. L'alçada de les xifres del valor facial és de 4 mm.
(Com a curiositat, veieu la marca de tall que efectua el distribuïdor en la base)
Detalls de l'ATM emès per una balança ET-RL/T. L'alçada de les xifres del valor facial és de 4,5 mm.
Sobre il·lustrat commemoratiu de Primer dia en servei del distribuïdor automàtic LF-1100, franquejat amb el primer valor per a correu nacional. 
Tiratge: 150 unitats numerades (100 amb el valor 0,26 EUR i 50 amb el valor 1,85 EUR)
La primera carta circulada a Espanya amb el nou ATM per a correu urgent. 
(Marques postals de sortida 23.05.03 i arribada 24.05.03 al revers)
Els nous distribuïdors EPELSA LF-1100 i LF-3100 emeten també etiquetes d'ajust.
Es tracta d'impressions internes de l'equip com a test de control que només pot realitzar l'operari encarregat del manteniment, mai directament l'usuari, i per tant, que difícilment podran arribar a mans dels col·leccionistes.

Si bé la composició i format són similars, s'aprecien diferències en relació a les emeses per les balances franquejadores ; la més evident, la mida de la data impresa.
 

Etiqueta d'ajust Detall - 1r. dia en servei !


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 26.05.03. Darrera actualització:  08.08.04