Alguns noms curiosos en els ATMs

Totes les balances franquejadores poden ser configurades per a que imprimeixin el nom de l'oficina de correus a que pertanyen. Aquesta tasca la poden realitzar únicament els tècnics encarregats de manteniment, i la decisió de que aparegui o no el nom imprès en els ATMs prové de les directrius generals de Correus en cada moment o, fins i tot, de la pròpia decisió del tècnic o el director de l'oficina. Així, sovint ens trobem amb ATMs amb el nom de la població i, en les grans ciutats, fins i tot una referència concreta a la sucursal de correus.

Aquesta configuració pot anar variant amb el temps, i una balança que imprimia el nom de l'oficina, en la següent revisió tècnica pot deixar de fer-ho, o algun problema tècnic intern fa que s'imprimeixin textos sense sentit o combinacions de símbols ; són els errors en l'impressió.

A continuació es presenten alguns ATMs quins textos impresos, malgrat la seva raresa o curiositat, no corresponen a cap error, sinó que, com la resta, indiquen l'oficina on es localitza la balança.
 
P.   TRANSFER-1   BCN
Balança franquejadora instal·lada en l'oficina de correus Postal Transfer situada a Barcelona, Plaça Urquinaona.
La xarxa d'oficines Postal Transfer ofereix uns serveis globals de comunicació específics per a la població immigrant que viu a Espanya. Les tres primeres oficines, situades a Madrid, Barcelona i Lorca, van ser inaugurades el 4 de juliol de 2002 pel Ministre de Foment Francisco Álvarez Cascos.
 
 
C.A.M.1. CAM  1 C.A.M.1.
Balança franquejadora instal·lada en el Centre d'Admissió Massiva de Madrid
Com es pot apreciar, ha anat canviat la configuració del text que s'imprimeix, o fins i tot, en algunes ocasions no apareix el número de matrícula.
 
 
JESUS
Encara que és un nom força curiós, es tracta d'una balança franquejadora instal·lada en l'oficina de correus de Raval de Jesús, a la província de Tarragona.

 
 

Tens algun ATM amb un text rar o curiós, del que no en coneixes la procedència o el que significa ?
Envia'ns una imatge o un exemplar i mirare'm de trobar l'origen entre tots.


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 13.01.04. Darrera actualització:  09.08.04