És la CALDAS .... o la PALAU ?

L'estudi i investigació dels motius que il·lustren les emissions ATM en sorprèn de vegades amb petites sorpreses.
Normalment en aquesta web oferim només les conclusions, però en aquesta ocasió, per la seva curiositat i interès, ens sembla convenient de publicar la part final de la línia d'investigació seguida en una de les darreres emissions; en el suport apareix només indicada com a Locomotora 1887, Museu del ferrocarril.

Identificada inicialment per les seves característiques como la locomotora de vapor CALDAS, l'aparició de nova documentació aportada amablement por un col·laborador ha iniciat una nova investigació que ha permès identificar definitivament la locomotora que apareix a l'emissió ATM com a la seva germana, la PALAU.

Locomotora PALAU Locomotora CALDAS

Si comparem les dues imatges superiors, fotografies modernes preses cap els anys 70-80 del segle passat, amb la que apareix a l'emissió, veiem com la posició de la caixa de sorra o sorral (*), entre la xemeneia i la cúpula de vapor, correspon al de la CALDAS i no al de la PALAU.

(*) El sorral és un dipòsit que, com el seu nom indica, contenia sorra, que es deixava caure sobre els riels quan les rodes necessitaven augmentar la seva adherència, per exemple en les maniobres d'arrencada, gelades, etc.

Però l'imatge emprada per la RCM-FNMT per il·lustrar l'emissió ATM, procedent dels fons del Museu del Ferrocarril, apareix publicada en l'Àlbum de material motor de RENFE, edició de 1947.
Allí podem veure l'imatge original de la locomotora (sota), així com aquest croquis on també es pot observar la posició original del sorral rera la xemeneia.

... i ampliant l'imatge de la petita placa lateral es fa evident el seu nom ...
És la PALAU.

L'imatge de l'esquerra correspon també a la locomotora PALAU.

En totes aquestes fotografies d'època apareix el sorral entre la xemeneia i la cúpula de vapor, però com podia veure's a la primera imatge, no hi és a la locomotora PALAU que actualment s'exhibeix al Museu de la Mineria ¿ Quina és la raó ?

Javier Fernández, tot un expert en la matèria i autor d'una formidable web amb una recopilació de les locomotores de vapor preservades a Espanya, ens ha resolt els dubtes: El sorral original de base quadrada va ser eliminat després de l'obtenció d'aquestes fotografies històriques, i canviat per un altre de base circular que pot veure's avui en dia a la locomotora actual rera la cúpula de vapor. A més, la locomotora també va sofrir d'altres reformes i adaptacions als anys seixanta, com l'addició d'una estructura per a carbonera en la part posterior.


Agraïm la col·laboraciód'en J. Gómez i J. Fernández (http://www.locomotoravapor.com/)

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable
Tots els drets reservats. Pàgina creada el 01.05.05. Darrera actualització: 05.05.05