Les sub-varietats de dígits estrets en EUROS

Pertanyent a un nivell d'estudi i col·leccionisme molt avançat, tractarem aquí les diferents sub-varietats d'impressió de dígits estrets que han aparegut en les emissions ATM fins la data.

Les balances franquejadores EPELSA actualment en servei estan equipades amb un capçal d'impressió tèrmica que imprimeix les dades sobre el suport adhesiu.

Aquests capçals son únicament de dos tipus ;

- De baixa resolució (4 dots/mm - 100 dpi), responsable de les variants d'impressió anomenades "amples", instal·lats en les balances ET-RLa/IRIS, i 
- D'alta resolució (8 dots/mm - 200 dpi), responsable de les variants d'impressió que coneixem com a "estretes", instal·lats en la segona sèrie de balances connectades a IRIS (model ET-RLb/IRIS), en les autònomes ET-RL/T i en els autoserveis LF.

Des de gener de 2002 existeixen, doncs, realment només dos grans variants d'impressió si ens fixem amb l'equip que els imprimeix ; els ATMs de dígits amples i els de dígits estrets.

Ara bé, no és el propi capçal d'impressió el que decideix com s'ha d'imprimir, sinó que això es realitza a través de la memòria EPROM de l'equip.

Configurada inicialment a fàbrica, aquesta memòria EPROM és només accessible per als responsables de manteniment de Correos y MAI pels propis usuaris.
Serà, doncs, la configuració d'aquesta memòria EPROM la que estableixi, entre d'altres coses, la separació que s'ha de deixar entre els dígits corresponents al número de balança i el primer asterisc del valor facial.

Si ens centrem exclusivament en las variants de dígits estrets, inicialment totes les balances dels models ET-RLb/IRIS (matrícules a partir de 3501) i ET-RL/T  (matrícules de 4 xifres, començant per 0 i 1) deixaven una separació similar, de 20 i 18 mm. respectivament.
 

EPELSA ET-RLb/IRIS EPELSA ET-RL/T
Però a partir d'abril-maig de 2002 van començar a aparèixer ATMs provenint d'una partida de les noves balances ET-RL/T (nos. 0897, 0962, 0970, 0972, ...) en les que aquesta separació s'havia establert en 9 mm. ja a fàbrica.
Mesos més tard, altres balances d'aquest model i també ET-RLb/IRIS han anat canviant a aquest tipus d'impressió ...

Després, i des de finals de febrer de 2003, han aparegut encara ATMs en els que aquesta separació és de 14 mm ... Fins el moment se coneixen només exemplars provenint de pocs equips.
 

EPELSA ET-RL/T - 9 mm. EPELSA ET-RL/T - 14 mm.
¿ A què es deu, doncs, aquest "ball" en la posició de les dades impreses en els ATMs ?

Totes les balances franquejadores Epelsa disposen a l'interior d'un botó o commutador que permet accedir al setup o programa de configuració de la balança. És aquí on es pot regular la posició d'aquestes dades en el moment de l'impressió, tant en vertical com en horitzontal. Les balances estan totalment precintades, de manera que només els responsables de manteniment -i mai els empleats de les finestretes- tenen accés a l'interior.

Els equips acostumen a sortir de fàbrica configurats en la posició que separa al màxim aquestes dades en horitzontal, però en la mesura que en ocasions part de l'informació (com el símbol de l'Euro) no s'arriba a imprimir a l'interior del suport adhesiu, durant les operacions de manteniment es modifica la configuració "apropant" més o menys al centre l'informació impresa sobre el segell.

Aquest és l'origen de les 3 sub-variants d'impressió de dígits estrets conegudes; Les 3 opcions que permet el setup generen la sèrie de 3 separacions o posicions.
 

A B H
Matrícules H Mida Posició 1 Posició 2 Posició 3
5 dígits Balances EPELSA ET-RLb A partir de 3501 4,50 mm. A 31,00 mm. 35,50 mm. 41,50 mm.
B 9,00 mm. 14,00 mm. 20,00 mm.
Balances EPELSA ET-RL/T 0001 a 1300 4,50 mm. A 31,00 mm. 35,50 mm. 40,00 mm.
B 9,00 mm. 14,00 mm. 18,00 mm.
Distribuïdors LF 10001 a 10250 4,00 mm. A - 37,00 mm. -
B - 14,00 mm. -
4 dígits Balances EPELSA ET-RLb 4,50 mm. A 31,00 mm. 35,50 mm. 41,50 mm.
B 11,50 mm. 16,00 mm. 22,00 mm.


No es coneixen sub-variants d'impressió pels ATMs impresos amb 4 i 5 dígits amples, provenint de balances EPELSA ET-RLa (matrícules 3000 a 3500).


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 31.05.02. Darrera actualització:  09.08.04