Els documents de TAXA

Els ATMs, a l'igual que els segells "tradicionals", ofereixen múltiples camps d'estudi. 
En aquest article esbossarem un nou aspecte, els documents postals de taxa franquejats amb ATMs.

Genèricament, la taxa és la quantitat que l'usuari del correu ha de pagar per al transport i distribució del mateix.
Existeixen diferents tipus de taxes. En alguns casos els empleats de correus omplen formularis, molts d'ells ja en desús, que justifiquen el pagament d'aquestes taxes especials, i quin valor apareix en forma de segells dentats i/o ATMs.

En tots els casos es tracta de documents interns, sovint amb curioses marques postals, que passen a formar part dels arxius de les oficines de correus i, per tant, molt rarament poden arribar a mans dels col·leccionistes.
 
Model F.I. - Franqueig insuficient

Si l'enviament no està correctament franquejat, en arribar a destinació el carter cobra al destinatari el doble de la insuficiència de franqueig i entrega l'enviament.
Amb els diners rebuts, i ja a l'oficina de correus, adquireix un segell que enganxa al document i que resta com a justificant intern de l'abonament de la taxa.
Aquesta fórmula està ja en desús.

El mateix model de formulari F.I. s'ha reimprès al llarg dels anys amb lleugeres variacions. Mostrem aquí només alguns exemples ...
 
Model M-18 - Franqueig insuficient

Similar a l'anterior, es tracta d'un avís que comunica que l'enviament està detingut en l'oficina a causa de que el franqueig és insuficient.
Aquest avís es pot fer arribar al destinatari una vegada arribat, però també al remitent abans de sortir.
Aquests documents solen incloure dos mata segells amb data, que donen informació del període en que la carta ha estat immobilitzada; la data de l'avís i la data en que es va fer efectiva la taxa corresponent.

En teoria, un enviament no es pot retenir en origen, però aquest formulari permet que sigui l'oficina qui decideixi on s'ha de fer efectiva la taxa.

De la mateixa manera com el model anterior, al llarg dels anys s'han realitzat diferents reimpressions del formulari ...
 
Model M-4 - Avís d'arribada

En el cas de retorn de reembossaments, paquets postals i impresos certificats, es cobrava de nou al remitent una taxa equivalent al valor del franqueig que va pagar per a l'enviament.

El segell amb l'import de la taxa s'enganxa sobre el mateix avís per tal de justificar i demostrar el cobrament.

Model M. 15

Aquest formulari s'utilitza normalment per a l'intercanvi de correspondència registrada entre departaments, tot i que aquí s'empra per al cobrament de reembossaments retornats, a l'igual com el cas anterior.

Aquest ús indegut de formularis diversos per a qüestions que no els són pròpies es dóna en molts casos, sovint per facilitat de l'empleat o per l'absència del formulari corresponent.

Model F.D. 1 - Franqueig a destinació

Algunes empreses ofereixen el servei de franqueig a destinació (F. D.). Aquesta és la factura que se'ls entrega en el moment de recollir les cartes rebudes, una còpia de la qual amb el segell pel valor total passa a l'arxiu de correus.
En cas de que el pagament no es faci efectiu, se'ls pot bestreure de la fiança establerta prèviament.
Normalment els segells s'enganxen al dors del document.


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 12.05.03. Darrera actualització:  09.08.04