ESPANYA. Emissions ATMs tèrmics 1992/1997 T8 (16)
LITERATURA. CERVANTES
Data d'emissió :
  25 d'octubre de 1996
  47 x 27 mm. - Format tipus 2
Paper :
  2 variants: Tèrmic autoadhesiu fosforescent i parcialment fosforescent
Sistema d'impressió :   Offset
Impressió del valor :
  Tèrmica en negre
Valors / Sèrie :   1 a 9999 Pts / Sèrie orig.: (15)-19-30-60 Pts
Disseny i Fabricació :
  FNMT- Fábrica Nacional Moneda y Timbre / OVELAR S.A.
Tiratge :
  250.000.000 d'adhesius
Clica sobre l'imatge per ampliar

Veure les variants bàsiques d'impressió

Primera de la "sèrie" de tres models dedicats a les ARTS, la dedicada a la Literatura commemora la figura d'en Cervantes, sens dubte el més important i conegut escriptor espanyol de tots els temps.

Miguel de Cervantes Saavedra nasqué a Alcalà de Henares el 1574 i morí a Madrid el 1616. Participà en la batalla de Lepant, on fou ferit en la mà esquerra, per la qual cosa se'l coneix també amb el renom de "Manco de Lepanto". L'escriptor no adquirí certa anomenada fins pocs anys abans de la seva mort. Autor de moltes altres obres com ara les Novelas Ejemplares, és conegut arreu del món per la seva obra cabdal El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

Per saber més sobre la vida i obra de Cervantes, visita el Centro de Estudios Cervantinos ( C.E.C. )


Existeixen dues varietats d'aquest model d'ATM, atenent al tipus de paper fosforescent emprat per OVELAR, S.A. en la seva fabricació, i el disseny:


Tipus 1 Tipus 2

Sota una làmpada de UV poden apreciar-se perfectament els dos tipus de papers emprats.
En algunes ocasions es denomina el primer tipus com a no fosforescent o parcialment fosforescent, però el cert és que ambdós papers tenen un recobriment fosforescent, de fet és el primer model ATM de tipus tèrmic amb aquest tipus de tractament superficial, però el tipus 2 és de molt millor qualitat.

Tipus 1 Tipus 2

Amb un tiratge total de 250 milions d'etiquetes són nombroses les variacions més o menys curioses en el to i diferències en l'impressió, però en qualsevol cas no es poden considerar com a variants del model original.

Mostrem aquí dues curiositats relacionades amb aquesta emissió: A la dreta, un error de tall de les etiquetes en el procés de fabricació. A sota, una variació especialment significativa del color emprat en el rostre de Cervantes.


Altres emissions filatèliques relacionades ...

La filatèlia espanyola, i també de molts altres països arreu del món, han recollit en nombroses ocasions la figura de Miguel de Cervantes i les seves obres literàries com a motiu per les emissions de segells.
 
El 1972, commemorant l'Any Internacional del llibre i la lectura, un segell (Edifil 2076 / Yvert 1730 / Michel 1971) mostra la portada de l'edició príncep de "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha".
El 1983, i formant part de la sèrie EUROPA, una nova emissió (Edifil 2703 / Yvert 2319 / Michel 2585) commemora de nou la figura de Cervantes i la seva obra cabdal.

Edifil  / Yvert 3132-3155 / Michel 3398-3421
Anys més tard, el 1999 el Servei filatèlic espanyol va dedicar la 1ª sèrie de Correspondencia Epistolar Escolar a la novel·la "El Quijote" amb dues fulles de 12 segells cadascuna; l'una amb Don Quijote i l'altra amb Sancho Panza, representant escenes de la novel·la magníficament recreades i il·lustrades per l'artista Antonio MINGOTE.

La Literatura, tema filatèlic per excel·lència, ha donat lloc a nombroses marques postals com l'emprada per elaborar aquesta Tarja Màxima. Va ser utilitzada en l'Exposició Filatèlica celebrada l'octubre de 1997 a Alcalà de Henares en commemoraciódel 450 Aniversari del Naixement de Miguel de Cervantes.INICI   PÀGINA
PRINCIPAL
  Els ATMs
a ESPANYA
 
Els ATMs
TÈRMICS
 
Emissions
1989/1997
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 1999. Darrera actualització:  25.11.04