ESPANYA. Emissions ATMs tèrmics  1998 T14 (22)
1999, VIII Centenario Nacimiento de IBN AL-ABBÂR
Valencia, 1199 - Túnez, 1260.  Ajuntament d'Onda
Data d'emissió :
18 d'octubre de 1998
47 x 27 mm. - Format tipus 2
Paper :
Tèrmic autoadhesiu fosforescent
Sistema d'impressió : Offset
Impressió del valor :
Tèrmica en negre
Valors / Sèrie : 1 a 9999 Pts / Sèrie S.F.: 23 (25)-35-70 Pts
Disseny i Fabricació :
Joaquín Puchal Ribes i FNMT - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
100.000 adhesius
Clica sobre l'imatge per ampliar

Veure les variants bàsiques d'impressió

Posat en circulació el 20 d'octubre de 1998 només a l'Oficina Tècnica de Correus i telègrafs d'Onda (Castelló), es tracta del primer segell de valor variable o ATM commemoratiu d'iniciativa totalment privada del país.

L'iniciativa sorgí del president del Círculo Filatélico N. C. IBN AL-ABBÂR d'Onda, el Sr. Rafael Ramírez Bachot, arrel de la denegació del segell que el Círculo Filatélico havia sol·licitat a la Comissió de Programació, per tal de commemorar el 800 aniversari del naixement del cèlebre savi hispanoàrab valencià del segle XIII.

La confecció i disseny ha estat realitzat per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (F.N.M.T.), a partir d'un esbós del pintor ceramista d'Onda i secretari de l'Associació D. Joaquín Puchal Ribes
Representa al personatge amb la seva típica vestimenta oriental, de posat assegut i pensatiu ; en la mà dreta porta una ploma i a l'esquerra i als peus un llibre ; al fons la "Torre del Moro" del castell d'Onda ; completa la resta les llegendes, logotip de correus, al·lusives a l'efemèride ; entramat i com a fons, l'escut de la localitat i Ajuntament d'Onda. I fou precisament l'Ajuntament d'aquesta localitat, a través de la seva regidoria de Cultura, qui es va fer càrrec de la totalitat de les despeses ocasionades per la confecció de l'emissió, per un total de 355.192 pts. (IVA inclòs).
 

Etiqueta d'ajust El tiratge fou de 100.000 exemplars i van estar bàsicament en venda i circulació a Onda. Cap a finals de 1998 s'havia exhaurit ja pràcticament tot el tiratge, a excepció d'una molt petita part que es va reservar per la seva utilització en material commemoratiu i de record l'any següent durant la VII EXFINUCOL.
La emissió d'aquest nou ATM, a diferència del reste de models tèrmics, fou publicada en el Boletín Oficial de Comunicaciones (nº 99, Ordre nº 1564 de 13 d'octubre de 1998).
Etiqueta d'ajust. Màquina 4393
Només 4 balances van emprar aquest suport adhesiu.
3 en diferents períodes i a l'oficina de correus d'Onda ; del tipus Epelsa model ET-CB amb la variant de 4 dígits (matrícula 0643) i model ET-RL / IRIS amb la variant de 5 dígits estrets (matrícules 4261 i 4393).

Existeixen també ATMs amb el nº 1742 (Epelsa 4 dígits), provinents d'un rotlle que es va emprar en la balança del Servei Filatèlic de Correus a Madrid, tot i que la major part inclouen la data.
Variant de 4 dígits amb data - 1742

Coincidint amb la VI EXFINUCOL'98, commemorativa del 750 Aniversari de la Carta Pobla d'Onda, es van poder matasegellar sobres de primer dia de circulació de l'ATM amb la marca postal de l'esdeveniment.
El tiratge fou només de 100 exemplars.
Informació : Boletín Informativo del Círculo Filatélico, Numismático y de Coleccionismo IBN AL-ABBÂR , nº 24

 
La VII EXFINUCOL'99.

Durant els dies 27 i 28 d'octubre de 1999 es celebrà la VII EXFINUCOL'99 (Exposició Filatèlica, Numismàtica i de col·leccionisme) a Onda

En motiu de la celebració de l'aconteixement el Círculo Filatélico sol·licità a Correus l'edició d'una Tarja del Correu commemorativa de IBN AL-ABBÂR i una marca postal o mata segell commemoratiu de l'esdeveniment.

 
La Tarja del Correu mostra la imatge d'IBN AL-ABBÂR que apareix a l'ATM i està franquejada amb el segell "Premio Aga Khan de arquitectura". S'han editat 5.000 Targes de valor A (nacional) i número de catàleg (18-1).

El dia 28 d'octubre va funcionar una marca postal commemorativa amb la que es va poder matasegellar la Tarja i d'altre material de record.
Detall de la marca postal


Web del Círculo Filatélico, Numismático y de Coleccionismo IBN AL-ABBÂR

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
Emissions
1998
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  04.11.05