ESPANYA. Emissions ATMs tèrmics  2OOO T42 (50)
50 Aniversari de la Convenció Europea dels Drets de l'Home
Data d'emissió :
Desembre de 2000 
47 x 27 mm. - Format tipus 2
Paper :
Tèrmic autoadhesiu fosforescent
Sistema d'impressió : Offset
Impressió del valor :
Tèrmica en negre
Valors / Sèrie : 1 a 9999 Pts / Sèrie S.F.: 25-35-70 Pts
Disseny i Fabricació :
FNMT- Fábrica Nacional de Moneda y Timbre / OVELAR, S.A.
Tiratge :
34.541.200 adhesius
Clica sobre l'imatge per ampliar

Veure les variants bàsiques d'impressió

El Conveni Europeu de Drets Humans ( CEDH ), signat a Roma el 4 de novembre de 1950 sota els auspicis del Consell d'Europa, va fundar un sistema original de protecció internacional dels Drets Humans pel que es controlava judicialment el respecte dels drets individuals. El Conveni, ratificat per tots els Estats membres de la Unió, instaurà diferents organismes de control situats a Estrasburg :

La Comissió, encarregada d'estudiar en primera instància les peticions presentades pels Estats o, en el seu cas, les persones.
El Tribunal Europeu de Drets Humans, al que, en cas de solució judicial, poden recórrer la Comissió o els Estats membres previ informe de la Comissió.

El Comitè de Ministres del Consell d'Europa, que acompleix la funció de guardià del Tribunal Europeu de Drets Humans i quina intervenció es reclama en cas de solució política del desacord quan la causa en qüestió no hagi estat enviada al Tribunal.

El nombre cada vegada major de causes per instruir va obligar a reformar el mecanisme de control instaurat pel Conveni (addenda al Protocol nº 11) de manera que el 1 de novembre de 1998 es substituïren aquests organismes per un únic Tribunal Europeu de Drets Humans. La simplificació de les estructures va permetre d'escurçar la durada dels procediments i reforçar el caràcter judicial del sistema.

El Consell d'Europa va celebrar a la Farnesina de Roma, seu del Ministeri Italià d'Afers Estrangers, i durant els dies 3 i 4 de novembre de 2000, el 50 Aniversari de la Convenció Europea de Drets Humans.
Els 41 països que composen el Consell tractaren de reforçar la protecció de les llibertats fonamentals. Entre els objectius de la reunió hi havia el d'adoptar una resolució per dotar de més medis al Tribunal Europeu de Drets Humans, abordar el nou paper de la Convenció davant l'adopció per part de l'UE d'una Carta pròpia de Drets Fonamentals i l'abolició de la pena de mort, fins i tot en temps de guerra en tots els estats que la integren.

 
 

Altres emissions filatèliques relacionades


Els Correus Espanyols del Principat d'andorra van emetre el 2000 igualment un segell dedicat al 50è Aniversari de la Convenció Europea dels drets humans.


Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms
English version only available

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
Emissions
2OOO
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  16.08.04