ESPANYA. Emissions ATMs tèrmics  2OO2 T62 (70)
FORO POSTAL EUROPA-AMERICA 2002
Madrid 6, 7 y 8 de Mayo de 2002
Data d'emissió :
6 de maig de 2002
47 x 27 mm. - Format tipus 2
Paper :
Tèrmic autoadhesiu - dibuix multicolor
Impressió valor :
Tèrmica en negre
Variants d'impressió : 2 (Epelsa amb 5 dígits estrets i amples)
Valors / Sèrie : 0,01 € a 99,99 € / Sèrie S.F.: 0,20-0,25-0,50 €
Disseny i Fabricació :
RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
182.400 adhesius (96 rotlles)
Clica sobre l'imatge per ampliar
Durant els dies 6, 7 i 8 de maig de 2002 es celebrà a Madrid, en l'Hotel Meliá Castilla, les sessions corresponents al Foro Postal Europa-América 2002.

Sota el lema "Un punto de encuentro para el mundo postal", el Foro es configurà com un espai obert i dinàmic en el que els protagonistes del sector postal es van poder agrupar, en funció de grans blocs temàtics, per debatre i confrontar els temes de major interés per al sector postal.

El Foro comptà també amb dues zones expositives ; una d'elles oberta a empreses i organitzacions postals, o relacionades amb el sector, i l'altra es dedicà a l'exhibició d'una mostra filatèlica.
 
En el recinte de l'Exposició es va instalar una balança EPELSA ET-RL/T (variant 5 dígits estrets) amb el número 0001 que emetia aquest model. Una part dels ATMs es van emetre sense número de màquina.
També es va poder utilitzar un matasegells commemoratiu que es pot considerar de Primer dia d'emissió ; una autèntica raresa en el col.leccionisme d'ATMs a Espanya.

L'emissió va ser de tiratge reduït (només 200.000 suports adhesius) i s'emprà únicament en les balanes franquejadores del Servei Filatèlic (0761), l'instal.lada en l'Exposició (0001) i en una oficina de correus propera durant pocs dies ; totes amb la variant de 5 dígits estrets. Mesos més tard van aparèixer alguns rotlles en una altra oficina de correus també a Madrid, on es van poder obtenir amb la variant de 5 dígits amples.
 

Del 10 d'abril al 10 de maig de 2002 va funcionar també a Madrid un rodet de propaganda o mata segells de corró amb el logotipus de Foro Postal 2002.
Aquestes jornades van ser organitzades pel Ministeri de Foment, amb la col.laboració especial de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
 Per a més informació : http://www.foropostal2002.com/
 


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
Emissions
2OO2
 ATM Web - Correus espanyols i Llatino-americans : http://www.ateeme.net
© ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable. 
Tots els drets reservats. Pàgina creada el maig de 2002. Darrera actualització : 5.02.03