ESPANYA. Emissions ATMs tèrmics  2OO2 T72 (80)
Arquitectura postal. Ferrol
Data d'emissió :
Octubre 2002 (9.10.02 - S.Filat. / 18.11.02 - Ferrol)
47 x 26 mm. - Format tipus 3
Paper :
Tèrmic autoadhesiu - dibuix multicolor
Impressió valor :
Tèrmica en negre
Variants d'impressió : 2+2 (Epelsa amb 5 i 4 dígits amples i estrets)
Valors / Sèrie : 0,01 € a 99,99 € / Sèrie S.F.: 0,20-0,25-0,50 €
Disseny i Fabricació :
RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge (no oficial) :
50.000.000 d'adhesius
Clica sobre l'imatge per ampliar
Sisena emissió de la sèrie d'ATMs que el 2002 es dedica a l'arquitectura postal.

L'edifici principal de correus o Casa de Correos de Ferrol es troba a la Praza de Galicia, en l'Alameda de Suances.
 

En l'edifici existeixen certs elements, com la distribució en planta i usos, que s'assemblen al primer projecte en estil modernista que l'arquitecte de Ferrol Rodolfo Ucha elaborà el 1917. La tipologia finalment construïda és la projectada per Joaquín Otamendi Machimbarrena en col·laboració amb Antonio Palacios
L'edifici, després de nombrosos problemes i litigis, es començà a construir el 1934 i s'inaugurà el 1935.
La Casa de Correos s'organitza entorn un gran pati central obert i cobert amb una vidriera ornamental (l'escut utilitzat durant la II República). Aquí es disposen les oficines d'atenció al públic, oficines administratives i altres dependències postals.
 
La planta principal s'aixeca sobre un semi soterrani que salva los desnivells del solar i emfatitza l'edifici, que així sembla disposat en un “pòdium”.

L'accés a l'edifici se resol mitjançant una ampla escalinata situada en la façana principal, que està ornamentada amb els escuts d'Espanya (republicà) i de Ferrol. Les escales d'accés a les altres plantes es desenvolupen per les dues torres situades a ambdós costats de l'accés principal. 

La primera planta acollia algunes dependències administratives, tot i que la major part de la superfície es dedicava als habitacles del director i subdirector de l'Oficina. Existeix una tercera planta, sota coberta, que incloïa algunes dependències administratives i una modesta vivenda per al conserge de l'edifici.
Les quatre façanes de l'edifici són diferents entre sí, tot i que queden inscrites en els corrents de l'anomenat Regionalisme muntanyès. També apareixen al·lusions sintàctiques als pazos d'estil gallec.
Les façanes principal i lateral esquerra (imatge de l'esquerra i representada en l'ATM), comparteixen dos balcons amb baranes de ferro forjat i tensors corbs molt treballats ; A l'esquerra apareix un balcó “muntanyès”, mentres que a la dreta el balcó sembla inspirat en la “solaina” gallega. 
Coronant les façanes trobem cornises molt gruixudes i una coberta d'ampla volada que realça l'importància de l'edifici.
Sens dubte és un bell edifici que actualment conserva encara intacte el seu aspecte exterior.
 
Els suports adhesius d'aquest model presenten un error cíclic de fabricació, pel qual el disseny es va desplaçant cap avall i retorna a la posició original cada 21 etiquetes.
Més informació ...

 
Bibliografia consultada :
- CASTELO ALVAREZ, B. (2000ª): Ferrol: Morfología Urbana y Arquitectura Civil, 1900-1940. Servicio de Publicaciones de la Universidad de A Coruña. Lugami, Betanzos.
- CASTELO ALVAREZ, B. et al. (2000b). Rodolfo Ucha Piñeiro y la Arquitectura de Ferrol (1909-1949). Diputación Provincial de A Coruña. Imprenta Provincial, A Coruña.
Informació recopilada per J. M. López, Ferrol
 
 
Sobre de Primer Dia d'ús de l'emissió a l'Oficina Principal de Correus de Ferrol. 18.11.2002.

L'arquitectura postal en la filatèlia

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
Emissions
2OO2
 ATM Web - Correus espanyols i Llatino-americans : http://www.ateeme.net
© ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable. 
Tots els drets reservats. Pàgina creada el 24.11.02. Darrera actualització : 4.12.02