ESPANYA. Emissions ATMs tèrmics  2OO2 T73 (81)
Posta Arkitektura. Donostia - San Sebastián
Data d'emissió :
Octubre 2002  (1a. data coneguda : 25.10.02 -S.Fil.)
47 x 26 mm. - Format tipus 3
Paper :
Tèrmic autoadhesiu - dibuix multicolor
Impressió valor :
Tèrmica en negre
Variants d'impressió : 2+2 (Epelsa amb 5 i 4 dígits amples i estrets)
Valors / Sèrie : 0,01 € a 99,99 € / Sèrie S.F.: 0,20-0,25-0,50 €
Disseny i Fabricació :
RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge (no oficial) :
50.000.000 d'adhesius
Clica sobre l'imatge per ampliar
La llarga sèrie dedicada a l'arquitectura postal continua, en aquest cas amb una emissió dedicada a Donostia - San Sebastián.

L'edifici de correus es troba al carrer Urdaneta, vora la catedral neogòtica del Buen Pastor. Va ser construït entre el 1906 i el 1909, segons el projecte de l'arquitecte Domingo Aguirrebengoa, tot i que inicialment estava destinat a ser l'Escola d'Arts i Oficis.
 

Té un caràcter públic monumental, amb un estil eclèctic de gust francès o internacional molt al gust de l'època. La façana inclou detalls neorenaixentistes, com l'especejament del sòcol o, tal i com ens mostra el detall que apareix en l'emissió, els frontons sobre els balcons principals.
Malauradament l'interior ha sofert moltes modificacions.

Imatge : Fotos de Donostia

Destaquem finalment que la present emissió ATM és la primera on s'ha emprat l'euskera en el text corresponent.
 
Els suports adhesius d'aquest model presenten un error cíclic de fabricació, pel qual el disseny es va desplaçant cap avall i retorna a la posició original cada 21 etiquetes.
Més informació ...


L'arquitectura postal en la filatèlia

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
Emissions
2OO2
 ATM Web - Correus espanyols i Llatino-americans : http://www.ateeme.net
© ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable. 
Tots els drets reservats. Pàgina creada el 21.11.02. Darrera actualització : 29.11.02