ESPANYA. Emissions ATMs tèrmics  2OO2 T75 (83)
Salamanca 2002
Data d'emissió :
Novembre 2002 (28.11.02- S.F. /10.12- Salamanca)
47 x 26 mm. - Format tipus 3
Paper :
Tèrmic autoadhesiu - dibuix multicolor
Impressió valor :
Tèrmica en negre
Variants d'impressió : 2+2 (Epelsa amb 5 i 4 dígits amples i estrets)
Valors / Sèrie : 0,01 € a 99,99 € / Sèrie S.F.: 0,20-0,25-0,50 €
Disseny i Fabricació :
RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge apr. (no oficial) :
50.000.000 d'adhesius
Clica sobre l'imatge per ampliar

Plaça Major de Salamanca
En l'assemblea dels Ministres de Cultura de l'Unió Europea, celebrada el 28 de maig de 1998 a Brussel·les, acordaren designar de manera oficial a Salamanca com a capital cultural europea després d'avaluar les seves qualitats com a ciutat universitària, oberta i cosmopolita, a més de la seva riquesa patrimonial històrica i artística, peculiaritats aquestes darreres que la feren també mereixedora de la declaració de Ciutat Patrimoni de l'Humanitat per l'UNESCO.
Salamanca ostenta el 2002 la distinció de Ciutat Europea de la Cultura com ja ho feren d'altres ciutats espanyoles: Madrid (1992) i Santiago de Compostela (2000). Aquesta designació, que compartirà amb la ciutat belga de Bruges, possibilita l'apropament entre els diferents pobles d'Europa

El casc antic d'aquesta "ciudad de encuentros y saberes", del pensament, de les ciències i humanitats, presenta un excepcional mosaic o teixit monumental conformat per les catedrals vella i nova, la Universitat, els palaus de Monterrey i de Fonseca, la casa de las Conchas, la Plaça Major, la torre de Clavero i els convents de San Esteban i de las Dueñas. Patrimoni que es veu engrandit per la seva tradicional vocació i natura universitàries, doncs allí es troba la universitat espanyola més antiga.
 

La "Casa de las Conchas"
L'emissió ATM reprodueix el logotipus oficial de Salamanca 2002 - Ciutat Europea de la Cultura, obra dels dissenyadors Cartés i Plass. Està inspirat en l'anomenat "Cielo de Salamanca", obra pictòrica creada per Fernando Gallego el 1480 per a la decoració de la volta de l'antiga biblioteca de la Universitat de Salamanca.
Els suports adhesius d'aquest model presenten un error cíclic de fabricació, pel qual el disseny es va desplaçant cap avall i retorna a la posició original cada 21 etiquetes.
Més informació ...

Des de gener de 2001 es va emprar a Salamanca un matasegells commemoratiu de rodet que en l'imatge s'ha emprat en un sobre de Primer Dia d'ús de l'emissió a l'Oficina Principal.
A sota, sobre i matasegell commemoratius corresponents al dia de clausura de Salamanca 2002 - Ciutat Europea de la Cultura.
(Material cedit per L. Vigil)

 
Altres emissions filatèliques ...

Durant el 2001 i sobretot el 2002 han aparegut fins una vintena d'emissions filatèliques entre segells, blocs, fulles, aerogrames, ... i varis mata segells commemoratius dedicats a Salamanca 2002 com a Ciutat Europea de la Cultura i les dues principals manifestacions filatèliques que s'hi han celebrat aquest any : l'EXFILNA  2002, Exposició Filatèlica Nacional del 7 al 15 de juny, i l'Exposició Mundial de Filatèlia Juvenil del 17 al 22 de novembre. Aquest any també ha coincidit amb la celebració del 50è Aniversari del Grupo Filatélico y Numismático Salmantino.
Mostrem aquí només la primera emissió dedicada a Salamanca 2002.
 
El segell va ser emès el 5 de setembre de 2001 i mostra una fotocomposició amb una panoràmica nocturna de la ciutat en la que destaquen els edificis de les catedrals, “Vella” i “Nova”, a més de la denominada Clerecía.
Edifil   / Yvert   / Michel 

Text : Información 24/2001, Servicio Filatélico.


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
Emissions
2OO2
 ATM Web - Correus espanyols i Llatino-americans : http://www.ateeme.net
© ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable. 
Tots els drets reservats. Pàgina creada el 5.12.02. Darrera actualització : 21.01.03