Nous distribuïdors automàtics d'ATMs a Espanya


 Antecedents  |  Els nous distribuïdors Epelsa  |  Les propostes de Amiel Electronix i NewVision

Antecedents

L'abril de 2001 Correus i Telègrafs havia convocat un Concurs públic per l'adquisició i instal·lació de tres lots de màquines dispensadores automàtiques de productes postals i parapostals.

A mitjans d'octubre de 2001 es declarà el Concurs desert pel que fa als dos primers lots, els que incloïen precisament els distribuïdors automàtics d'ATMs ; l'únic prototipus presentat, ofertat per l'empresa francesa Amiel Electronix, no acomplia part dels requisits que es demanaven en les bases del Concurs.

Tot i amb això, l'interès de Correus en aquest nou equipament el va portar a convocar un segon Concurs en el mes de febrer de 2002 ; amb bases similars a l'anterior, incloïa de nou dos lots de màquines expenedores de segells de valor variable o ATMs.

El juny de 2002 es va declarar desert el primer lot, mentre que el segon aparentment s'havia adjudicat a l'empresa espanyola EPELSA.

Però no va ser així, i a finals de setembre de 2002 Correus convocà encara un tercer concurs amb bases idèntiques a l'anterior. 
A aquest darrer es van presentar prototipus de tres empreses, tots especialment desenvolupats per al concurs : la francesa Amiel Electronix, la portuguesa NewVision i l'espanyola Epelsa.

La decisió final es va fer esperar, però després de testar llargament els prototipus presentats i valorar-ne les característiques, finalment a mitjans de gener de 2003 es van adjudicar els dos lots a l'empresa espanyola Epelsa.

Els nous distribuïdors automàtics EPELSA

 
El primer grup del Concurs incloïa la compra i instal·lació de 200 màquines expenedores d'ATMs.

D'acord amb les bases del Concurs, aquests nous distribuïdors estaran equipats amb una impresora d'ATMs de tipus tèrmic que emprarà el mateix tipus de rotlles de suports adhesius que actualment s'utilitzen en les balances franquejadores en servei. Es podran obtenir ATMs amb varis valors programats d'acord a les tarifes postals vigents i el pagament es farà amb monedes. No està prevista l'emissió de rebuts.
El format dels ATMs serà, doncs, idèntic als actuals, tot i que no es coneix encara el tipus d'impressió que es realitzarà.

S'instal.laran possiblement a partir de juny de 2003 i sobretot en les oficines de Correus de les poblacions de costa amb més afluència de turistes.

El segon grup considerava la compra i instal·lació de 50 conjunts modulars, que inclouen un distribuïdor d'ATMs (de característiques idèntiques a les del primer grup, tot i que en aquest cas el pagament es podrà fer també amb bitllets i es facilitarà un rebut de la compra efectuada), una unitat distribuïdora de sobres normalitzats (format americà), una balança de pesatge automàtic per al càlcul de la tarifa de l'enviament i una bústia d'admissió dels sobres ja franquejats.

Aquests conjunts s'instal.laran en les oficines principals de les capitals de província.

En les imatges podem veure els prototipus presentats al Concurs per l'empresa guanyadora, tot i que la versió definitiva pel que fa a colors, logotipus i qualitat tècnica dels materials serà decidida en darrera instància per l'Àrea d'Imatge de Correus i Telègrafs.

Els nous expenedors estaran dotats d'una pantalla que guiarà a l'usuari de forma senzilla en l'idioma escollit.
 
El Grupo Epelsa S.L. és una multinacional d'origen espanyol dedicada a la fabricació i distribució d'equips de pesatge electrònics. Una de les seves àrees d'activitat són les balances postals i balances franquejadores.
 

La proposta d'AMIEL ELECTRONIX

 
L'empresa francesa ja havia presentat els seus equips en el primer concurs convocat per Correus el 2001, i des d'aleshores havia treballat en el desenvolupament d'uns distribuïdors automàtics especialment adaptats a les exigències i especificacions establertes en les bases dels concursos.

El resultat és l'equip presentat al darrer concurs : el SIMA 6002, desenvolupat a partir del sistema SIMA 6000.

La unitat bàsica d'aquests distribuïdors consisteix en una unitat de pagament, un panell per interface amb l'usuari, format per un display LCD monocromàtic i uns botons laterals de funció fixa, i un receptacle per dispensar els segells, el rebut i la devolució del canvi en monedes.

El sistema SIMA 6000 té un disseny modular que permet suplementar el distribuïdor automàtic amb una bàscula electrònica i un dispensador de sobres de diferents tamanys, així com també segells i sobres prefranquejats si cal.

La báscula electrònica transmet el pes a l'unitat principal, on es mostra el franqueig necessari d'acord a la destinació, tipus d'enviament, tarifes vigents, ...

La bústia pot ser instal.lada en l'unitat de la bàscula o bé en el pedestal del sistema, tal com es mostra en l'imatge.

La societat francesa Amiel Electronix® va ser fundada el 1958 i està especialitzada en la fabricació de distribuïdors automàtics de diferents serveis. En l'actualitat (febrer de 2003), hi han distribuïdors automàtics d'ATMs d'aquesta empresa instal.lats a nombrosos països arreu del món : República Txeca, Xipre, Tunísia, Portugal, Nova Caledònia, UAE, ...
 

La proposta de NEWVISION

 
L'empresa portuguesa Newvision presentà la concurs un sistema basat en el model EPOST que actualment ja és en servei en oficines de correus de Portugal i Noruega.

Es tracta d'un sistema modular que es composa d'una unitat bàsica de venda de segells o ATMs que es pot complementar amb un mòdul expenedor de sobres i una bàscula electrònica sota la qual es pot situar una petita bústia.

El pagament pot efectuar-se mitjançant monedes, bitllets i targes de crèdit. El distribuïdor torna el canvi en monedes i, a petició de l'usuari, imprimeix un rebut de l'operació.

La comunicació amb el client es realitza a través d'un display LCD monocromàtic i un grup de botons de funció fixa ; vuit per selecció de productes i altres 4 per selecció d'idioma, emprar la balança, sol·licitar l'expedició del rebut i anul·lació de l'operació.

Tots els equips poden estar connectats a través del sistema SIRIG de manteniment d'equips remots.

NewVision és una nova empresa portuguesa especialitzada en la fabricació d'equips i sistemes d'autovenda i atenció. En l'actualitat (febrer de 2003), hi han distribuïdors automàtics d'ATMs d'aquesta empresa instal·lats a Portugal i Noruega.
 


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el maig de 2001. Darrera actualització:  08.08.04