Els segells de valor variable d'ús immediat al món. Introducció

Menyspreats per la majoria de col·leccionistes filatèlics, aquestes emissions estan presents des de fa molts anys en la correspondència diària en nombrosos països arreu del món.

Es tracta de signes de franqueig a mig camí entre els segells tradicionals i els franquejos mecànics. En qualsevol cas, no es tracta d'etiquetes postals ; són autèntics segells de correus, tot i que amb unes característiques i condicions d'ús ben especials.
 
La majoria dels serveis postals mundials disposen o han disposat en alguna ocasió d'equips especials capaços d'emetre franquejos a l'instant, bé sigui sobre suports, o bé realitzant l'impressió directament sobre la correspondència.
Segell de valor variable per a ús immediat. França
A Alemanya, un país amb una llarga tradició en l'estudi i col·leccionisme d'aquests signes de franqueig, es diferencia entre Schalterfreistempel (SFS) o segell de finestreta per a ús immediat, i Automatenmarken (ATM) o segell automàtic.

A la seva vegada, els SFS es classifiquen en :
- Schalterfreistempel auf Trägerpapier/Vignette - SFS (TP), que són els segells de valor variable per a ús immediat impresos sobre un suport especial engomat o auto-adhesiu ; el que anomenem etiquetes postals, i 
- Schalterfreistempel Direktdruck auf Umschlag - SFS (DD), o segells de valor variable per a ús immediat impresos directament sobre l'enviament ; el que coneixem com a franquejos mecànics.
 
Holanda - SFS (TP). Imprès sobre paper suport autoadhesiu Gibraltar - SFS (DD). Imprès directament sobre la carta
La gran diferència entre els SFS (segells variables de finestreta) i els ATMs, són les seves condicions d'ús; els primers s'emeten pels empleats postals com a franqueig de les peces dipositades en l'oficina i el seu ús i caducitat són immediats : sempre inclouen la data, que actua a mode de mata segell, de manera que aquests segells normalment no es mata segellen.

D'altra banda, els ATMs són també segells de valor variable, emesos per empleats postals o bé en equips automàtics pel propi usuari, però quin ús no es limita al dia i oficina on s'emeten, sinó que es poden emprar com a segells tradicionals en qualsevol altra data. Normalment no inclouen la data d'emissió, tot i que hi han excepcions, i en emprar-los com a franqueig, han de ser mata segellats per invalidar-los.

En el següent llistat es tracten, doncs, els segells de valor variable per a ús immediat impresos sobre suports arreu del món, comentant alguns exemples a mode d'introducció.
 
 

Llistat de països  (Versió castellana)


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 15.01.04. Darrera actualització:  09.08.04