Les 10 preguntes més freqüents sobre els ATMs tèrmics

1. ¿ Què és un ATM tèrmic ?
Un ATM o segell de valor variable és un signe de franqueig imprès i distribuït mitjançant equips especials, bé d'ús públic o bé de finestreta només emprats per empleats de Correus a les Oficines postals. Aquests equips, balances o distribuïdors automàtics, imprimeixen el valor de franqueig desitjat per l'usuari en un paper especial i el segell resultant pot ser emprat per a franqueig com un segell "tradicional", amb validesa indefinida fins la seva utilització i mata segellat.
A nivell de col·leccionisme es coneixen sobretot amb el nom d'ATM, reducció del terme alemany Automatenmarken (o segell de màquina automàtica). A Espanya, els ATMs provenen de balances franquejadores i distribuïdors automàtics instal·lats a les oficines de correus i els anomenem tèrmics perquè l'impressió del valor facial i altres dades es fa per procediments tèrmics, cremant el paper de base.
Més informació ...

2. ¿ Com puc aconseguir les emissions ATM d'Espanya ?
El Servei Filatèlic de Correus ven les noves emissions de segells de valor variable o ATMs en sèries de 3 valors a través de la seva plana web, tot i que de tant en tant se'ns hi "escapava" alguna. Ara ofereix també la possiblitat de l'abonament. Grups de col·leccionistes com ATEEME, comerciants especialitzats i, darrerament, també ja moltes filatèlies, poden ajudar-te amb les noves i antigues emissions.

3. A la meva oficina de Correus només arriben una part de les emissions de cada any, i normalment amb força retràs ...
En efecte, el sistema de distribució de models és totalment caòtic. Les oficines no poden controlar els models que els envien i fins i tot en les oficines principals no arriben la totalitat d'emissions. La situació és pitjor encara en les oficines petites, on els pocs models que reben ho fan amb molt de retràs.

4. Tinc molts problemes per aconseguir que em facin ATMs de valor 0,01 EUR, o que em donin etiquetes d'ajust o en blanc en la meva oficina de correus ...
Això depèn molt de l'oficina de Correus i, de vegades, fins i tot de l'amistat que es pugui tenir amb l'empleat que t'atén. En moltes oficines argumenten que el cost del suport adhesiu és força superior a 0,01 EUR, pel que no poden fer segells d'aquest valor; Això és totalment fals.
Pel que fa a les etiquetes d'ajust i en blanc, NO existeix cap disposició oficial ni circular interna que prohibeixi entregar-les als clients, però davant el dubte o l'insòlit de la sol·licitud alguns empleats (i directors d'oficina) s'hi neguen ... i les llencen a la paperera ...

5. ¿ Què és una etiqueta d'ajust ? ¿ I en blanc ?
Una etiqueta d'ajust és una impressió especial que realitzen les balances franquejadores en posar-se en marxa o després de realitzar determinades operacions, com a comprovació i ajust del capçal d'impressió; la balança imprimeix sobre un suport adhesiu una seqüència de XXXXXX enlloc del valor facial. No té cap valor postal, no és un segell, però sí interès com a peça per a col·leccionisme.
Una etiqueta en blanc és un suport adhesiu preimprès amb el disseny del model i sense cap tipus d'impressió de la balança, tal com ve de fàbrica. És un simple adhesiu, no té cap valor postal ni filatèlic, però que pot complementar una col·lecció d'ATMs com a curiositat.
Més informació ...

6. ¿ Té cap importància el fet que els ATMs incloguin o no la data ?
A nivell de col·leccionisme és preferible que els ATMs no portin la data impresa, tot i que ja sabem que a Espanya això no es té en compte a l'hora de franquejar un enviament. Totes les balances franquejadores que s'empren en oficines de Correus tenen l'opció d'imprimir els ATMs amb data o sense, però no tots els empleats que les utilitzen ho saben ... Per contra, les etiquetes d'ajust sempre inclouen la data.

7. ¿ Què i com es col·lecciona ?
Els ATMs, com a segells que són, es poden col·leccionar en nou o bé en usat. Simplificant molt podem dir que els principiants acostumen a iniciar-se amb la col·lecció d'usats per models. Els col·leccionistes mitjos i avançats inclouen en la seva col·lecció ATMs nous en sèries, petits valors, etiquetes especials, ... El col·leccionisme avançat, a més, té en compte també les variants d'impressió de cada model.
Més informació ...

8. ¿ Quina és la millor forma de conservar els ATMs tèrmics espanyols ?
Si es tracta d'ATMs nous, guarda'ls adherits al paper suport original, i sempre en un indret fresc i sec. No els posis en contacte amb elements plàstics; sobres o classificadors de paper brillantina són una bona opció. Mira d'obtenir exemplars amb una impressió de la millor qualitat possible, amb el valor facial i altres dades d'un negre intens; hi han balances que "cremen" millor el paper que d'altres, i això té molta importància en la durabilitat dels ATMs. Si es tracta d'exemplars usats, no els posis en aigua per desenganxar-los, doncs els faries malbé: guarda'ls adherits al paper o, millor encara, el sobre complet.
Més informació ...

9. Correus no dóna cap tipus d'informació sobre les emissions ATMs ...
Això ha anat canviant molt els darrers anys. Fins fa poc, Correus havia mantingut des de sempre una "doble moral" pel que fa a les emissions ATM a Espanya; D'una banda no posava cap mitjà per donar-los a conèixer ni en facilitava cap tipus d'informació oficial, i per l'altra mantenia un ritme sostingut d'emissions de caire totalment temàtic dirigides sens dubte a atraure l'atenció i l'interès dels col·leccionistes. En els darrers anys, però, l'augment notable de col·leccionistes i, és clar, les noves possibilitats comercials, estan canviant lentament l'actitud de Correus envers aquestes emissions.

10. ¿ Perquè a molts col·leccionistes filatèlics no els agraden els ATMs ?
Molts filatèlics "tradicionals" consideren que l'aparició dels actuals segells adhesius de valor variable i la seva utilització massiva en oficines de correus són els responsables de l'actual manca de segells usats i crisis de la filatèlia tradicional. D'altra banda, la manca d'informació general sobre el tema, tant per part de Correus com per part dels catàlegs filatèlics, i els dubtes sobre la conservació, sobretot en les primeres emissions, han dificultat l'aproximació a aquest col·leccionisme. Cada vegada són més els filatèlics al nostre país que s'inicien o fins i tot s'especialitzen en aquest col·leccionisme; ningú pot negar ja que els ATMs són els segells d'avui ... i les emissions continuaran en els propers anys
.INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans : http://www.ateeme.net
© ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable