Els papers tèrmics ATM a Espanya. Fabricació i emissió / Los papeles térmicos ATM en España. Fabricación y emisión / Thermal ATM papers in Spain. Manufacture and issue

 
Tér. Número d'emissió de tipus tèrmic (T). Número de emisión de tipo térmico (T). Number of ATM issue - thermal type (T).
Gral. Catàleg general d'emissions ATM a Espanya Catálogo general de emisiones ATM de España General catalogue of ATM issues in Spain.
Modelo Model - disseny Modelo - diseño Model - paper design
Ref. Referència del model. A partir de 2001 els 5 primers dígits de la numeració dels rotlles. Referencia del modelo. A partir de 2001, los 5 primeros dígitos de la numeración del rollo.  Reference of the paper. From 2001, the 5 first digits on the roll number.
Fabricante Empresa que fabricà el paper Empresa que fabricó el papel Manufacturer of the paper
Fabric. Data de fabricació Fecha de fabricación Date of manufacture
Tirada Tiratge, nombre total d'adhesius (que no ATMs !) fabricats. Cantidad total de adhesivos (que no ATMs !) fabricados. Total printing, number of labels manufactured (not all became ATMs).
Emisión (S.Fil.) Data d'emissió, segons l'informació oficial del Servei Filatèlic (Amb molts errors ! En varis casos s'ha pres la data de fabricació com a suposada data d'emissió). Fecha de emisión, según información oficial del Servicio Filatélico (Con muchos errores ! En varios casos se ha tomado la fecha de fabricación como supuesta fecha de emisión). Date of issue, after the official information of Philatelic Service (With many errors !).
Fecha real emisión Primera data real-coneguda d'emissió d'un ATM amb aquest paper, en el Servei Filatèlic o en una oficina de correus (Dades recollides per ATEEME). Primera fecha real-conocida de emisión de un ATM con este papel, en el servicio Filatélico o en una oficina de correos (Datos recopilados por ATEEME). First date of the ATM issue really know with this paper, in the Philatelic Service or in a post office (ATEEME info).

1992/1997 | 1998  | 1999 | 2000  |  2001  | 2002  |  2003  |  2004  |  2005

1992 / 1997

Tér. Gral. Modelo
Ref.
Fabricante
Fabric.
Tirada
Emisión (S.Fil.)
Fecha real emisión
T1.1 4.1 Emblema Correos - Marco grueso   ALBÉNIZ, S.A.     06.92 04.92
(con fecha)

05.06.92 (ATM)
T1.2.1 4.2.1 Emblema Correos - Marco gr. - Tipo I   OVELAR, S.A.    
T1.2.2 4.2.2 Emblema Correos - Marco gr. - Tipo II   OVELAR, S.A.    
T1.3 4.3 Emblema Correos - Marco fino   F.N.M.T.    
T2.1 7.1 Siluetas de hombres   OVELAR, S.A.   140.000.000 17.02.94 08.07.93
T2.2 7.2 Siluetas de hombres   ALBÉNIZ, S.A.      
T3 9 Carta   OVELAR, S.A.   200.000.000 21.07.94 26.09.94
T4 10 Mano escribiendo una carta   OVELAR, S.A.   100.000.000 24.02.95 24.05.95
T5 11 Emblema Correos 2 - fondo lila   OVELAR, S.A.   150.000.000 07.07.96 25.09.95
T6 12 Globo terrestre- espacio (1). Azul oscuro   OVELAR, S.A.   50.000.000 12.01.96 29.02.96
T7.1 14.1 Globo terrestre- espacio (2). Azul claro - Papel NO fosforescente (1a. imp.)- Corte abierto dcha. / Cut open right   OVELAR, S.A.   50.000.000 30.04.96 13.06.96
T7.2 14.2 Globo terrestre- espacio (2). Azul claro - Papel NO fosforescente (2a. imp.)- Corte abierto dcha. / Cut open right   OVELAR, S.A.   50.000.000 30.05.96 Desc.
T7.3 14.3 Globo terrestre- espacio (2). Azul claro - Papel NO fosforescente- Corte abierto izda. / Cut open left   OVELAR, S.A.        
T7.4
(*)
14.4 Globo terrestre- espacio (2). Azul claro - Papel fosforescente       20.000.000 11.09.96 Desc.
T8.1 16.1 Literatura - Cervantes - Papel NO fosforescente       250.000.000 10.96 25.10.96
T8.2 16.2 Literatura - Cervantes - Papel fosforescente        
T9.1 17.1 Naturaleza - Papel mate       256.804.000 05.97 05.05.97
T9.2 17.2 Naturaleza - Papel brillante        
T10 18 Pintura   OVELAR, S.A.   83.296.000 09.97 11.97
T11 19 Música   OVELAR, S.A.   200.000.000 11.97 12.97
                 
(*) Informació facilitada pel Servei Filatèlic. Fins ara no ha pogut ser contrastada amb cap exemplar. / Información facilitada por el Servicio Filatélico. Por el momento no ha podido ser contrastada con ningún ejemplar. / Information from the Philatelic Service. At the moment we have not found any ATM of this type.

1998
Tér. Gral. Modelo
Ref.
Fabricante
Fabric.
Tirada
Emisión (S.Fil.)
Fecha real emisión
T12 20 Barcos de época   OVELAR, S.A.   200.000.000 05.98 04.98
T13 21 Félix Rodríguez de la Fuente   OVELAR, S.A.   113.107.200 07.98 09.98
T14 22 Onda. Ibn Al-Abbâr   OVELAR, S.A.   100.000 07.98 18.10.98
T15 23 Federico García Lorca   OVELAR, S.A.   50.281.600 10.98 10.98
T16 24 Cómics B98 OVELAR, S.A. 09.98 49.337.300 07.98 11.98
T17 25 Expo'98. Lisboa   OVELAR, S.A.   53.184.800 11.98 11.98

1999
Tér. Gral. Modelo Ref. Fabricante Fabric. Tirada Emisión (S.Fil.) Fecha real emisión
T18 26 Navidad'98   OVELAR, S.A.   55.753.600 12.98 28.01.99
T19 27 Calpe   OVELAR, S.A.   100.000 07.98 29.03.99
T20 28 Felipe II E/98 OVELAR, S.A. 11.98 48.336.000 11.98 03.99
T21 29 Sta. María Real Almudena   OVELAR, S.A.   46.329.600 01.99 04.99
T22 30 1999. Año educación vial   OVELAR, S.A.   46.086.400 02.99 05.99
T23 31 Calidad postal   OVELAR, S.A.   46.816.000 03.99 06.99
T24 32 50 Aniv. Sta. María Puerto   OVELAR, S.A.   41.100.800 04.99 06.99
T25 33 100 Años Club tenis Barcelona   OVELAR, S.A.   46.208.000 05.99 07.99
T26 34 Coronación Mª Stma. Estrella   OVELAR, S.A.   57.273.600 07.99 07.99
T27 35 Virgen del Carmen   OVELAR, S.A.   35.264.000 06.99 09.99
T28 36 España Turística   OVELAR, S.A.   34.838.400 07.99 10.99
T29 37 Exp. Filatelia. España'2000   OVELAR, S.A.   95.584.600 10.99 11.99
T30 38 75 Aniv. Virgen de Belén   OVELAR, S.A.   97.948.800 11.99 12.99

2000
Tér. Gral. Modelo
Ref.
Fabricante
Fabric.
Tirada
Emisión (S.Fil.)
Fecha real emisión
T31 39 Copa del Rey ACB 2000. Vitoria   OVELAR, S.A.   48.700.800 01.00 24.01.00
T32 40 1er. Congreso Riesgos Laborales   OVELAR, S.A.   70.892.800 02.00 02.00
T33 41 1900 2000. Cien años Seg. Social C00 OVELAR, S.A. 03.00 54.877.700 03.00 03.00
T34 42 Gran Regata 2000   OVELAR, S.A.   53.686.400 04.00 2.04.00
T35 43 XX Conv. Ciudades Carnaval   OVELAR, S.A.   53.929.600 05.00 05.00
T36 44 Pabellón. Expo 2000 Hannover   OVELAR, S.A.   65.056.000 06.00 06.00
T37 45 350 Aniv. Castroverde Campos   OVELAR, S.A.   74.115.200 06.00 06.00
T38 46 III Cent. Herm. Dolores   OVELAR, S.A.   55.267.200 07.00 09.00
T39 47 Hispasat 1C   OVELAR, S.A.   52.523.600 09.00 10.00
T40 48 Año Jubilar Lebaniego   OVELAR, S.A.   51.436.800 10.00 15.10.00
T41 49 Terra Mítica   OVELAR, S.A.   29.697.600 10.00 11.00
T42 50 50 Aniv. Conv. Derechos Hombre   OVELAR, S.A.   34.541.200 11.00 12.00

2001
Tér. Gral. Modelo
Ref.
Fabricante
Fabric.
Tirada Emisión (S.Fil.)
Fecha real emisión
T43 51 Locomotora 120, "Madrileña" 90101 OVELAR, S.A.   55.571.200 02.01 27.02.01
T44 52 Locom. 141, 2040 - Norte 4542 90201 OVELAR, S.A.   56.361.600 03.01 20.03.01
T45 53 Consejo Museos. ICOM 2001 90301 RCM-FNMT   49.187.000 03.01 04.04.01
T46 54 Locom. 030, 2103 - Norte 1405 90401 OVELAR, S.A.   57.881.600 04.01 09.04.01
T47 55 Locom. 030, 2577 - M.Z.A. 454 90501 RCM-FNMT   61.772.700 04.01 19.04.01
T48.1 56.1 Turismo - Mapa (1a. impr.) 90601 RCM-FNMT   75.148.800 06.01 11.06.01
T49 57 Bicent.  nacim. Alejandro Mon 90701 OVELAR, S.A.   82.323.200 07.01 16.07.01
T50 58 Ford T 90801 RCM-FNMT   57.273.600 07.01 19.07.01
T51 59 Hispano Suiza T 90901 OVELAR, S.A.   53.808.000 08.01 31.07.01
T52 60 Peugeot Bébé 91001 RCM-FNMT   50.099.200 09.01 01.10.01
T53 61 Rolls Royce S.G. 1919 91101 OVELAR, S.A.   50.889.600 10.01 22.10.01
T54 62 De Dion Bouton B.S. 91201 RCM-FNMT 10.01 49.552.000 11.01 16.11.01
T55 63 Humber "T" 1910 91301 OVELAR, S.A.   51.740.800 11.01 13.12.01

2002
Tér. Gral. Modelo
Ref.
Fabricante
Fabric.
Tirada Emisión
(S.Fil.)
Fecha real
emisión
T56.1 64.1 Monet Goyon LB, 1932 -
Corte
abierto dcha. / Cut open right
  RCM-FNMT   53.078.400 12.01 19.01.02
T56.2 64.2 Monet Goyon LB, 1932 -
Corte
abierto izda. / Cut open left
    Desc.
T57 65 II Con. Riesgos Lab. ORP'2OO2   OVELAR, S.A.   243.200 01.02 22.01.02
T58 66 Norton, 1936   OVELAR, S.A.   45.356.800 01.02 14.02.02
T59 67 New Hudson, 1914 90202 RCM-FNMT 01.02 50.038.400 02.02 21.02.02
T60 68 Motobecane B-44, 1930 90102 OVELAR, S.A.   51.619.200 02.02 21.02.02
T61 69 Nimbus 750, 1939 90302 OVELAR, S.A. 02.02 51.436.800 03.02 24.04.02
T62 70 Foro Postal Europa-América 90502 OVELAR, S.A.   182.400 04.02 06.05.02
T63 71 Crucero Infanta Isabel, s. XIX 90402 OVELAR, S.A.   51.315.200 04.02 07.05.02
T64 72 Pailebote Santa Eulàlia 90602 RCM-FNMT   50.464.000 03.02 22.05.02
T65 73 Vapor mixto Miguel M. Pinillos 90702 OVELAR, S.A. 05.02 52.531.200 06.02 11.06.02
T66 74 Jabeque 90802 OVELAR, S.A. 06.02 52.652.800 06.02 13.06.02
T48.2 56.2 Turismo - Mapa (2a. impr.) 90902 RCM-FNMT 06.02 35.018.900 06.02 Desc.
T67 75 Arquitectura postal- Zaragoza 91102 OVELAR, S.A. 06/07.02 53.017.600 07.02 24.07.02
T68 76 Arquitectura postal- Cádiz 91002 RCM-FNMT 07.02 51.740.800 07.02 02.09.02
T69 77 Arquitectura postal- Logroño 91202 OVELAR, S.A. 07.02 51.072.000 07.02 02.09.02
T70 78 Arquitectura postal- A Coruña 91502 RCM-FNMT 09.02 52.348.800 09.02 07.10.02
T71 79 Arquitectura postal- Osorno 91302 OVELAR, S.A. 06.02 51.862.400 09.02 07.10.02
T72 80 Arquitectura postal- Ferrol 91402 RCM-FNMT 09.02 50.889.600 10.02 09.10.02
T73 81 Arquit. postal- Donostia 91602 RCM-FNMT 10.02 50.281.600 10.02 25.10.02
T74 82 Arquitectura postal- Madrid 91802 RCM-FNMT   50.000.000 11.02 28.11.02
T75 83 Salamanca 2002 91702 RCM-FNMT 10.02 51.801.600 11.02 28.11.02
T76 84 Pinta el teu segell 91902 RCM-FNMT   300.200 12.02 28.11.02

2003
Tér. Gral. Modelo
Ref.
Fabricante
Fabric.
Tirada Emisión
(S.Fil.)
Fecha real
emisión
T77 85 Mobylette AU-HT con sidecar 90103 RCM-FNMT 01.03 63.110.400 01.03 24.02.03
T78.1 86.1 Sanglas 3501, 1948 -
Corte
abierto dcha. / Cut open right
90203 RCM-FNMT 01/02.03 63.110.400 02.03 12.03.03
T78.2 86.2 Sanglas 3501, 1948 -
Corte
abierto izda. / Cut open left
Desc.
T79 87 Soriano Puma con sidecar 90303 RCM-FNMT   41.404.800 06.03 09.06.03
Atención al salto en la numeración de referencia. Es posible que existan otras reimpresiones de RCM-FNMT
                 
T48.3 56.3 Turismo - Mapa (3a. impr.) 91103 SIGNE, S.A. 07.03   - Desc.
T80 88 Amilcar, 1927 91203 SIGNE, S.A.     05.06.03 01.07.03
T81 89 Sammer Gallery. El Verano 91303 SIGNE, S.A.     17.06.03 28.08.03
T82 90 Sammer Gall. Bodegón tulipanes 91403 SIGNE, S.A. 06.03   17.06.03 09.03
T83 91 Faetón exclusivo 91503 SIGNE, S.A.     26.06.03 09.03
T84 92 Sammer Gallery. El Otoño 91603 SIGNE, S.A.     09.07.03 09.03
T85 93 Hispano Suiza 20-30 HP 91703 SIGNE, S.A. 07.03   25.07.03 10.03
T86 94 Sammer Gallery. Bodegón 91803 SIGNE, S.A.     12.09.03 10.03
T87 95 Sammer Gallery. Frutas 91903 SIGNE, S.A. 08.03   16.09.03 10.03
T88 96 DKW con sidecar - 1938 92003 SIGNE, S.A. 08-09.03   25.09.03 10.03
T89 97 Sammer Gall. Bodegón naranjas 92103 SIGNE, S.A. 08.03   12.03 10.03
T90 98 Spider con Capota 92203 SIGNE, S.A. 08.03   11.03 11.03
T91 99 Sammer Gall. Bodegón Farmacia 92303 SIGNE, S.A. 08.03   05.11.03 14.11.03
T92 100 Berliet - 1926 92403 SIGNE, S.A. 11.03   21.11.03 01.12.03
T93 101 Sammer Gallery. Bodegón Otoño 92503 SIGNE, S.A. 09.03   05.12.03 05.12.03
T94 102 Donosti - 1928 92603 SIGNE, S.A. 09.03   15.12.03 15.12.03

2004
Tér. Gral. Modelo
Ref.
Fabricante
Fabric.
Tirada
(aprox.)
 Emisión
(S.Fil.)
Fecha real
emisión
T95 103 Sammer Gallery. Uvae   SIGNE, S.A.   50.000.000 02.03.04 13.02.04
T96 104 Locomotora y Ténder 92803 SIGNE, S.A. 12.03 50.000.000 22.03.04 24.03.04
T97 105 11-M. Día Víctimas Terrorismo 90104 RCM-FNMT 04.04 20.000.000 14.05.04 06.04.04
T98 106 Sammer Gallery. Bodegón Sifón 92903 SIGNE, S.A.   50.000.000 24.04.04 20.04.04
T99 107 Sammer Gallery. Red Life - 1   SIGNE, S.A.     20.05.04 14.05.04
T100 108 España 2004 - Boda Real 90204 RCM-FNMT 05.04 1.000.000 22.05.04 22.05.04
T101 109 Red Life. Sammer Gallery - 2   RCM-FNMT   50.000.000 15.12.04 08.10.04
T102 110 Pegaso Z-102 SS P   RCM-FNMT   50.000.000 13.01.05 25.11.04
T103 111 Bodegón calabaza. Sammer Gallery   RCM-FNMT   50.000.000 15.12.04 29.11.04
T104 112 J. Carrero. Carta desde mi tierra   RCM-FNMT       15.12.04
T105 113 Rolls Royce, 1947   RCM-FNMT   50.000.000 15.12.04 28.12.04

2005
Tér. Gral. Modelo
Ref.
Fabricante
Fabric.
Tirada
(aprox.)
 Emisión
(S.Fil.)
Fecha real
emisión
T106 114 Constitución Europea 91004 RCM-FNMT 12.04 100.000.000 13.01.05 12.01.05

 
Esta tabla está en contínua actualización, esperamos tu colaboración para completarla. Para facilitar más datos, puedes contactar con nosotros por e-mail o correo tradicional (ATEEME - Apdo. correos 766 - 43080 Tarragona).
¡ Muchas gracias !


Pàgina principal Página principal Home page
ATM Web - Correos españoles y Latinoamericanos: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grupo de estudio y coleccionismo de sellos de valor variable
Todos los derechos reservados. Página creada el 30.03.04. Última actualización : 
27.01.05