Un curiós rebut de MOBBA

En general, els col·leccionistes d'ATMs al nostre país donen poca importància o tenen poc interès pels rebuts emesos en l'adquisició d'ATMs ; possiblement la seva impressió en paper tèrmic de durada molt limitada en la majoria dels casos fa que es consideri un material poc interessant a nivell de col·leccionisme. Ben al contrari, sí que ho són, i molt ...

S'inicia aquí una sèrie d'articles i estudis que s'aniran incloent a la pàgina, on es tractaran diferents temes relacionats amb els rebuts emesos pels diferents equips (balances i distribuïdors automàtics) emprats al nostre país al llarg dels anys.

Aquest primer article es dedica a comentar un rebut curiós que ens ha fet arribar un col·leccionista holandès. 
Com es pot apreciar, es tracta d'un rebut emès per la balança MOBBA nº 2173, instal·lada a l'oficina de correus de El Paso, a Sta. Cruz de Tenerife, el 15 de desembre de 2001 (pocs dies abans de la seva retirada de servei), i per la compra d'un segell (ATM) de valor 75 Pts. -tarifa postal per una carta amb destinació a Europa-.
 
A simple vista es tracta d'un rebut normal, però si ens fixem en detall podem descobrir alguns errors ben interessants ; 

- CORRENS Y TELEGQAFOS
- C.I.F. Q-2816025-E (El C.I.F. de Correos era el Q-2817025-F)
- LEDESEÃ BUEMOS DIAS

Errors en teclejar o programar el text a imprimir ? 
Doncs no; es tracta d'una curiosa desconfiguració.

Es dóna el cas excepcional que tots els errors són sempre amb la lletra anterior en l'alfabet o bé amb el nombre anterior (N-0, Q-R, 6-7, E-F i M-N).
En la darrera línia, a més, hi ha un doble error en el text LEDESEà ; la manca de separació entre LE i DESEA possiblement és un simple error d'escriptura, però l'error en la à pertany de nou a la sèrie anterior d'errors, doncs el caràcter à és l'anterior a A en el joc de caràcters instal·lat a principis dels anys '90 en les balances franquejadores MOBBA.

Col·laboració: H. A. Wolf, Holanda


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 09.02.04. Darrera actualització:  09.08.04