ESPANYA. Emissions Epelsa - Mobba 2OO1 46
Ferrocarrils ( 3 ). Locomotora 030, 2103 - Norte 1405 (1861)
Data d'emissió :
Abril de 2001 ( 1a. data coneguda : 9.04.01, Servei Filat. )
47 x 27 mm. - Format tipus 2
Paper :
Tèrmic autoadhesiu - dibuix multicolor
Impressió valor :
Tèrmica en negre
Variants d'impressió : 6 ( Mobba i Epelsa amb 4, 5 i 6 dígits )
Disseny :
FNMT
Fabricació :
FNMT. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
50.000.000 d'etiquetes
Clica sobre l'imatge per ampliar

Tercera emissió de la sèrie d'ATMs que durant el 2001 es dedica a la història del ferrocarril a Espanya.

El de 3 juny de 1855 s'aprobà la Llei de Ferrocarrils que, imbuïda de l'esperit de lliberalisme econòmic, adoptà definitivament l'ample de via de 1.668 mm. i introduí una nova reforma en les concessions que va obrir les portes al capital estranger.
La primera de les grans societats ferroviàries que operaren a Espanya fou la Compañía de los Caminos de Hierro del NORTE de España, coneguda popularment com a Compañía del NORTE. Majoritàriament de capital francès, el seu objectiu era crear l'enllaç ferroviari entre Madrid i la frontera francesa d'Irún, que s'assolí el 1864. Més tard construí i explotà d'altres trams ferroviaris en la mitad nord de la Península.
La Compañía del NORTE realitzà les seves comandes de locomotores a constructors francesos, sobretot Schneider & Cie, de Le Creusot, perdent els anglesos el predomini que havien tingut fins aleshores. Entre aquestes comandes es troben 69 unitats del tipus 030 per a mercaderies. A Espanya un dels principals problemes de les línies de ferrocarril era la dificultad orogràfica, pel que es necessitaven locomotores de poguessin assolir grans esforços de tracció ; d'aquí sorgeixen les sèries 030 i 040, amb tres i quatre eixos acoblats respectivament.
 

La locomotora que il·lustra aquesta emissió seria, doncs, de la sèrie 030, màquina 2103 en la numeració de RENFE i màquina 1405 en la numeració original de NORTE.

( RENFE -Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles- es va crear el 1941 amb l'intervenció estatal i l'unificació de les grans companyies de ferrocarril privades de via ampla, fent-se càrrec dels traçats i material ferroviari ).

Locomotora Sèrie 030

MAXIMOFILIA

Mostrem alguns exemples de Targes realitzades amb l'emissió ATM Ferrocarrils - 3.
 

Locomotora 030/2413-2450 ex-Norte 1654-1689 ( 1881 )
A l'igual que per la majoria d'emissions ATM d'Espanya no existeixen Sobres de Primer Dia d'emissió o FDCs, ni matasegells commemoratius de l'emissió.
 
¿ 030, 2103  /  141, 2040 ?
El primer grup de dígits en la denominació de les locomotores fa referència al nombre i disposició d'eixos : El primer nombre són els eixos lliures devanters, el segon el nombre d'eixos acoblats i el tercer, els eixos lliures posteriors. El segon grup de xifres es refereix a la numeració, que es realitza d'acord amb el nombre de cilindres. Així, la locomotora 030 - 2103 vol dir que es tracta d'una màquina sense cap eix lliure devanter, 3 eixos acoblats i cap eix lliure posterior. Té 2 cilindres i és la nº 103.

Ferrocarril i filatèlia

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ELS ATMs
A ESPANYA
ELS ATMs
TÈRMICS
EMISSIONS
2OO1
ATM Web - Correus espanyols i Llatino-americans : http://www.fut.es/~jjj/atm  © J. Jové - M. Sans