ESPANYA. Emissions Epelsa - Mobba 2OO1 47
Ferrocarrils ( 4 ). Locomotora 030, 2577 - M.Z.A. 454 (1882)
Data d'emissió :
Abril de 2001 ( 1a. data coneguda : 19.04.01, Servei Filat. )
47 x 26 mm. - Format tipus 3
Paper :
Tèrmic autoadhesiu - dibuix multicolor
Impressió valor :
Tèrmica en negre
Variants d'impressió : 6 ( Mobba (1) i Epelsa amb 4 (1), 5 (2) i 6 (2) dígits )
( Variants d'impressió possibles en la data d'emissió )
Disseny i Fabricació :
FNMT-RCM.  Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
Tiratge :
50.000.000 d'etiquetes
Clica sobre l'imatge per ampliar

Quarta emissió de la sèrie d'ATMs que durant el 2001 es dedica a la història del ferrocarril a Espanya.

La segona gran societat ferroviària que es creà a Espanya com a conseqüència de la Llei de Ferrocarrils de 1855 fou la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante ( M.Z.A. ). Aquesta nova Companyia ferroviària es constituí el 1856 de nou amb capital majoritàriament francès, auspiciada pels banquers Rothschild, la Societat de Crèdit Francesa Gran Central i el Marquès de Salamanca. La M.Z.A. va ser fruit de la unió de dues companyies ja existents : la M.A. ( Compañía del Ferrocarril de Madrid a Almansa ) i la A.Al. ( Ferrocarril de Almansa a Alicante ). Els anys següents es va anar annexionant d'altres petites Companyies Ferroviàries, el 1892 inaugurà la nova estació d'Atocha a Madrid, el 1898 es produeix la fusió amb la T.B.F. ( Ferrocarril de Tarragona-Barcelona-França ) i el 1929, amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona, inaugura l'Estació de França, una de les més grans d'Europa i orgull de la Companyia.
 

Originalment construïdes per l'empresa alemanya Hartmann ( Sächsische Maschinenfabrik Vormals Richard Hartmann, A.G., Chemnitz ) entre el 1882 i el 1890 per al T.B.F. ( màquines núm. 227 a 258 ), les 32 locomotores 030 d'aquest model passaren al parc de M.Z.A. el 1891 ( nova núm. 454 a 485 ) i finalment el 1941 a RENFE ( nova núm. 2577 a 2608 ).

Locomotora Hartmann 030/2597 (1883)

MAXIMOFILIA

Mostrem alguns exemples de targes realitzades amb l'emissió ATM Ferrocarrils - 4
 

Locomotora Hartmann 030-2604. Ex MZA  ( 1886 ) Locomotora Hartmann 030-2605. Ex-MZA i ex-TBF 255 ( 1890 )

A l'igual que per la majoria d'emissions ATM d'Espanya no existeixen Sobres de Primer Dia d'emissió o FDCs, ni mata segells commemoratius de l'emissió.
 

¿ 030, 2103  /  141, 2040 ?
El primer grup de dígits en la denominació de les locomotores fa referència al nombre i disposició d'eixos : El primer nombre són els eixos lliures devanters, el segon el nombre d'eixos acoblats i el tercer, els eixos lliures posteriors. El segon grup de xifres es refereix a la numeració, que es realitza d'acord amb el nombre de cilindres. Així, la locomotora 030 - 2103 vol dir que es tracta d'una màquina sense cap eix lliure devanter, 3 eixos acoblats i cap eix lliure posterior. Té 2 cilindres i és la nº 103.

Ferrocarril i filatèlia

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
EMISSIONS
2OO1
ATM Web - Correus espanyols i Llatino-americans : http://www.fut.es/~jjj/atm  © J. Jové - M. Sans