ESPANYA. Emissions Epelsa - Mobba 2OO1 T48 (56)
Turisme - Mapa d'Espanya
Data d'emissió :
Juny de 2001 (1a. data coneguda : 11.06.01, Servei Filat.)
47 x 26 mm. - Format tipus 3 (1a. i 2a. impressió)
47 x 27 mm. - Format tipus 4 (3a. impressió)
Paper :
Tèrmic autoadhesiu fosforescent 
Sistema impressió : Offset a 4 colors
Impressió valor :
Tèrmica en negre
Valors / Sèrie :
1 a 9999 PTS / Sèrie S.F.: 30-40-75 PTS
Disseny i fabricació :
F.N.M.T. i SIGNE, S.A.
Tiratge :
75.148.800 adhesius (1a. impressió)
35.018.900 adhesius (2a. impressió - Maig 2002)
---  (3a. impressió, SIGNE S.A. - 2003)
Clica sobre l'imatge per ampliar
QUADRE DE VARIANTS BÀSIQUES D'IMPRESSIÓ CONEGUDES
ATMs amb valor facial en Pessetes (PTS) ATMs amb valor facial en Euros (€)
Mobba Epelsa ET-CB 4 Epelsa RL - 4 ample Epelsa RL - 4 estret Epelsa RL - 5 ample Epelsa RL - 5 estret Epelsa RL - 6 ample Epelsa RL - 6 estret Epelsa 4 ample Epelsa 4 estret Epelsa 5 ample Epelsa 5 estret Epelsa LF -  5 estret
x x x x x x x x x
Més informació :  Variants d'impressió  Sub-varietats d'impressió en €

Arriba l'estiu, comencen les vacances i, com cada any, milions de turistes de tot el món visiten el nostre país; sens dubte és un moment oportú per l'emissió d'aquest segon ATM dedicat al turisme.
En l'imatge podem reconèixer la forma de l'Estat Espanyol, el mar i ... el sol de l'estiu.

Tarja Màxima ESPAÑA TURÍSTICA-2. Autor : J.M. Laynez

D'acord a l'informació facilitada pel Serveis comercials de Correus, aquesta emissió especial havia de ser comercialitzada en les zones més turístiques i només per a ús exclusiu d'empreses col·laboradores de correus; Durant l'estiu i en les zones de gran afluència turística, Correus firma diferents contractes amb empreses (Servi Exprés en la costa catalana, per exemple) quina funció és la de repartir i recollir el gran volum de correspondència generada en hotels, càmpings i demés establiments turístics, a més de vendre-hi ATMs. Per a controlar els signes de franqueig venuts per aquestes empreses es va editar aquesta emissió i es va facultar determinades oficines de correus per a emetre els ATMs sota un control especial i vendre'ls només a aquestes empreses.
En la pràctica, durant el 2001 força rotlles van ser emprats normalment per a la venda al públic en general en diferents oficines de correus.

La primera emissió dedicada al turisme va ser l'octubre de 1999, amb un ATM que mostrava diferents imatges de Sevilla i recollia alguns dels tòpics turístics espanyols.

Variants, varietats, errors ...

D'aquest model s'han realitzat 3 impressions. Les dues primeres van ser realitzades el 2001 i 2002 per la F.N.M.T., i la tercera el 2003 per SIGNE, S.A..

Els suports corresponents a les dues primeres emissions no mostren diferències aparents, apart de les ja habituals variacions en la tonalitat o desplaçaments del disseny, però sí poden distingir-se algunes diferències importants en els fabricats per SIGNE.
 

L'aspecte general és que tant el paper emprat, com l'impressió realitzada per SIGNE són de millor qualitat. Això resulta evident, per exemple, comparant la línia contínua de microimpressió situada sota la paraula CORREOS.
1a. i 2a. impressió - F.N.M.T. 3a. impressió - SIGNE, S.A. (Clica sobre les imatges per ampliar-les)
En les imatges en detall poden apreciar-se els diferents sistemes d'impressió utilitzats en ambdos casos. 
No existeixen diferències importants en el disseny, encara que sí es poden reconèixer algunes variacions (veure, per exemple, com el traç blau de l'esquerra acaba en la lletra C de la microimpressió en un cas i en la R en l'altre).

La mida diferent d'ambdues emissions (47 x 26 mm. per les etiquetes adhesives fabricades per la F.N.M.T. i 47 x 27 mm. les fabricades per SIGNE) és, possiblement, la diferència més evident, així com les característiques físiques del paper suport o el troquelat central.
A diferència de les altres emissions fabricades per SIGNE, aquesta no inclou l'emblema de correus imprès amb tinta invisible.

Altres emissions filatèliques ...

Diferents emissions han estat dedicades al turisme ; El 1990 es va dedicar un segell a la celebració de l'Any Europeu del Turisme amb la reproducció d'un cartell de Joan Miró
Edifil 3091  / Yvert 2702  / Michel 2967


TURESPAÑA
Web del turisme a Espanya

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
Emissions
2OO1
 ATM Web - Correus espanyols i Llatino-americans : http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable
Tots els drets reservats. Pàgina creada el juny de 2001. Darrera actualització : 24.03.04