Els errors de la RCM-FNMT

Es tracta a continuació un dels errors o curiositats més recurrents apareguts en alguns models ATM de 2002.

La RCM - FNMT, Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre fabricà els rotlles de 19 dels models ATM emesos entre 2001 i 2003. El primer d'aquests models v ser el T45 (53) - Consejo Internacional de Museos i el darrer T79 (87). Soriano Puma. Aquests models es poden reconèixer fàcilment doncs corresponen al Format tipus 3.

A partir de 2002, i a causa d'un desajust en el procés de fabricació, tant en la fase d'impressió com en la de tall i desmallat dels suports adhesius, tots els rotllos dels diferents models apareixen amb un important error en el tall de precisió del suport autoadhesiu que provoca el que a simple vista sembla ser un desplaçament progressiu de l'impressió.

La realitat es que es tracta d'un error d'impressió i de l'ajust del tall de precisió dels suports, el que es realitza per eliminar la malla desperdici perimetral, i això pot veure's perfectament quan comprovem l'altura variable de les etiquetes o ATMs i de l'espai que s'allibera entre elles.
Així, a partir d'un primer suport perfectament delimitat, les etiquetes següents van desplaçant cada vegada més el disseny cap avall. El desplaçament màxim és d' 1 mm. aproximadament, i quan arriba a aquest màxim, reapareix una etiqueta perfectament delimitada. Aquesta successió és cíclica i en tots els models es repeteix cada 21 suports.

Aquest curiós error s'il·lustra perfectament en les següents imatges corresponents al model T74 (82). Arquitectura postal. Madrid
Es mostra en detall la zona superior d'una tira contínua de suports ; La primera etiqueta (posició 1) està perfectament delimitada, i anem veient com a mesura que van avançant les etiquetes es desplaça el disseny cap avall i apareix progressivament en la part superior una banda cada vegada més ampla amb un altre disseny. El màxim es produeix en la posició nº 21, en la que aquesta banda mesura ja 1 mm., i en la següent etiqueta, la que correspondria a la posició 22, es produeix un salt a la posició inicial.
 

Posició
1
5
10
15
20
21
22 = 1
Aquest error cíclic afecta a tots els models fabricats per la RCM-FNMT (format tipus 3) a partir del model T64 (72), Pailebot "Santa Eulàlia". Per descomptat, és molt més visible o evident en aquells models en els que el dissenya tot color omple el suport, però pot també apreciar-se perfectament en aquestes seqüències que mostren només les posicions extremes de varis models.
 
T64 (72). Pailebote "Santa Eulàlia"
1 = 22
21
T72 (80). Arquitectura postal. Ferrol
1 = 22
21
Possiblement els dos models en els que aquest error es mostra més clarament són Arquitectura postal - Madrid i Donostia, doncs en ambdues emissions apareix una banda amb un disseny que cap relació sembla tenir amb l'original del suport. En el segon cas, es tracta d'un traç discontinu en blau que en alguns rotlles pot arribar a resultar molt evident.
 
T73 (81). Posta Arkitektura. Donostia - San Sebastián
1 = 22
21
T76 (84). Concurs Pinta el teu segell
1 = 22
21
Aquest curiós error cíclic es manifesta igualment en l'aparició en la majoria d'aquests models de petites taques de tinta o errors d'impressió en diferents zones dels suportes que, novament, es repeteixen cada 21 etiquetes.
 
Aquests petits errors es produeixen en el moment de l'impressió per offset a causa de la presència de petites partícules o brutícies, varien d'un rotlle a un altre i fins i tot dins d'un mateix rotlle poden arribar a desaparèixer o modificar-se.
 
T64 (72). Pailebot "Santa Eulàlia". Cercle blanc, apareix en alguns rotlles cada 21 etiquetes
Aquesta mena d'errors no s'han de qualificar, per tant, de varietats dels suports, sinó simplement d'errors puntuals d'impressió o curiositats, i la seva suposada classificació o catalogació és totalment estèril.
 
T72 (80). Arqu. postal. Ferrol. Línies vermelles en la cantonada superior dreta
A diferència del desplaçament progressiu de l'impressió, els errors per l'aparició de punts o petites taques no són patrimoni exclusiu dels suports fabricats per la RCM-FNMT, sinó que poden trobar-se igualment en models fabricats per Ovelar o, actualment Signe, S.A.

Afegir finalment que també la RCM-FNMT va ser el fabricant dels models T56 (64). Monet Goyon i T78 (86). Sanglas 3501, els únics models que existeixen amb versions del tall de seguretat en ambdós sentits, i T59 (67). New Hudson, també l'únic model que s'ha fabricat íntegrament amb el tall de seguretat obert cap a l'esquerra. Possiblement també errors de fabricació ...
 


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 26.01.04. Darrera actualització:  08.08.04