EMISSIONS ATMs TÈRMICS 1998

Durant l'any 1998 les emissions d'ATMs van estar totalment relacionades, en la seva major part, amb emissions commemoratives filatèliques paral·leles. 

Es redueixen notablement els tiratges i s'augmenta el nombre de models (6). Apareix la primera emissió privada d'ús local i tiratge reduït ; Onda. Ibn Al-Abbâr.

 
MODEL T12 (20)
Motiu : Barcos de época
Data d'emissió : Abril de 1998
MODEL T13 (21)
Motiu : Félix Rodríguez de la Fuente

Data d'emissió : Setembre de 1998
MODEL T14 (22)
Motiu : Onda. Ibn Al-Abbâr

Data d'emissió : 18 d'octubre de 1998
MODEL T15 (23)
Motiu : Federico García Lorca

Data d'emissió : Octubre de 1998
MODEL T16 (24)
Motiu : Cómics

Data d'emissió : Novembre de 1998
MODEL T17 (25)
Motiu : Expo'98. Lisboa

Data d'emissió : Novembre de 1998


Per a més informació sobre les emissions, fes clic sobre l'imatge o l'enllaç

MODEL T17 (25). Els primers dígits corresponen al número d'emissió de tipus tèrmic (T), mentre que el nombre entre parèntesis correspon al catàleg general d'emissions ATM a Espanya.

Veure les variants bàsiques d'impressió - models 1998


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
Emissions
1992/97
Emissions
1999
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable.
Tots els drets reservats