Els primers prototipus d'oficina postal d'autoservei ( 1993 - 1994 )

Durant els anys 1993 i 1994, per tal de modernitzar i oferir un millor servei als usuaris, Correus va testar a la sucursal 53 del carrer Conde de Peñalver de Madrid tres prototipus d'oficina postal d'autoservei, on l'usuari podia obtenir segells (ATMS tipus Klüssendorf) i altres productes postals, pesar enviaments, dipositar sobres i paquets, etc... Les màquines acceptaven el pagament mitjançant diners en efectiu o targes de crèdit i facilitaven a l'usuari un rebut de l'operació.

 
 
Prototipus PROSETECNISA

Utilitzat en període de proves a Madrid des del 10 de novembre de 1993 fins el 3 de desembre del mateix any. 

Emetia ATMs tipus Klüssendorf del model Xacobeo (el model emprat en aquelles dates) de 4 dígits (els segells amb facial de dos dígits tenien dos asteriscs davant del valor).
Existeixen nombroses variants de rebut.

Es va dotar amb un botó específic per als impresos, que era de 13 pts. el 1993. La sèrie curta es considera, doncs, de 5 valors (13, 17, 28, 45 i 65 Pts.).

Fou precisament en aquest prototipus on va aparèixer un rotlle amb l'error en el model Xacobeo, on l'ull del Pelegrín és atravessat pel seu bordó.

 
 
Prototipus INESC
El Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, empresa portuguesa, creà un sistema informàtic que situava sempre un asterisc davant de la primera xifra del valor, tant si aquest era de dues com de tres xifres. 
L'equip INESC APM 200 estigué a prova només durant un mes a Madrid, des del 12 de gener fins el 11 de febrer de 1994.

En aquest cas, la impressió del valor facial no era per pressió o cop, sinó mitjançant una impressora de 8 pins, el que diferencia clarament els ATMs provinents d'aquest equip.

L'equip incloïa un botó per al valor d'imprès, amb facial de 14 pts. (tarifa de 1994), pel que la sèrie curta està formada per 5 valors (14, 18, 29, 55 i 65 Pts.). A més, es podien obtenir ATMs amb qualsevol valor comprès entre 14 i 999 Pts.
 

Rebut de compra d'ATMs - Equip INESC APM 200. Mida : 82 x 132 mm.
Prototipus IBM

A l'igual que els equips anteriors, es va posar a prova a Madrid des del 31 de gener fins l' 11 de febrer de 1994. Emetia segells o ATMs de 4 dígits (amb dos asteriscs davant els valors facials de 2 xifres). També emetia un rebut amb un disseny especial.

La sèrie curta torna a ser de 5 valors, doncs també incloïa el valor d'imprès (14, 18, 29, 55 i 65 Pts.).
 
    Informació sobre els prototipus : Boletín ACEPE nº 7

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs Klüssendorf
Distribuïdors d'ATMs
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  10.08.04