Les emissions KLÜSSENDORF a ESPANYA

Els ATMs Els DISTRIBUÏDORS
 • Els ATMs tipus Klüssendorf
 • La col·lecció
 • Les emissions / Els models 1992-1996
 • Klüssendorf StampCenter 631 i 847
 • Els prototipus d'oficina postal d'autoservei
 • Màquines d'autoservei IBM i AT&T
 • 1. Els ATMs tipus KLÜSSENDORF. Màquines i variants.

  Els ATMs o segells de valor variable tipus Klüssendorf tenen una mida de 43 x 25,4 mm. Tots els models apareguts a Espanya van ser fabricats per l'empresa holandesa John Enschedé, amb paper fosforescent engomat de seguretat i diferents dissenys.
  La impressió del valor facial és de tipus mecànic, mitjançant un capçal que conté només rodes de dígits.
  El mecanisme d'alimentació dels distribuïdors és per tracció de rotlles de suports que inclouen dos forats circulars, amb el que cada ATM imprès inclou dos semi-cercles a la part superior i dos més a l'inferior.
  Cada 5 ATMs es troba una xifra de control al darrere que indica el nombre de segells que encara queden a la màquina. Com que les bobines són de 2.000 suports, la primera xifra que s'obté és la 2.000 i la darrera, la 5.

  Els correus espanyols han utilitzat dos models diferents de distribuïdors Klüssendorf
  • KLÜSSENDORF, model StampCenter 631. 14 màquines "de columna" d'autoservei amb 17 a 19 tarifes de correspondència ordinària programades. Funcionaven amb monedes, facilitaven un rebut de la compra i tornaven canvi. Van ser instal·lades a partir de 1992 en diferents oficines de Correus de capitals de província ( La Coruña, Zaragoza, Alicante, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Oviedo, Valladolid, Barcelona i Málaga ), o bé en el recinte de les exposicions i manifestacions esportives que commemoren els ATMs. Avui no en queda cap en servei. Imprimien un valor de franqueig de 3 dígits.
  • IBM-KLÜSSENDORF, model StampCenter 847. Dues màquines de sobretaula, emprades únicament pel Servei Filatèlic de Correus. Imprimien el valor de franqueig amb 4 dígits.
  Els rebuts
  Impressió en negre
  Mida : 58 x 102 mm.
  Impressió en negre - Format allargat
  Mida : 57 x 150 mm.
  Impressió en violeta
  Mida : 58 x 102 mm.


  Per a cada model de segell de valor variable o ATM existeixen, doncs, dues grans variants, atenent a l'impressió del valor de franqueig.

   

  Variant Klüssendorf - 3 dígits
  Variant IBM-Klüssendorf - 4 dígits


  Entre 1993 i 1996 es van emetre ATMs tipus klüssendorf igualment amb diferents prototipus d'oficina postal  i màquines d'autoservei IBM i AT&T

  2. La col·lecció

  Tot i que es pot considerar com a sèrie les diferents combinacions de valors de franqueig durant el període d'utilització de màquines i models, els més comuns són aquells que fan referència a les tarifes postals vigents en el moment d'emissió del segell.

  Es diferencia entre sèries curtes (valors bàsics de franqueig) i sèries llargues (valors corresponents a totes les tarifes pre-programades en les màquines d'auto-venda).
   
  Model Sèries curtes Sèries llargues
  EXPO'92 17, 27, 45, 60 pts. 17, 26, 27, 31, 36, 45, 57, 60, 83, 100, 106, 125, 140, 145, 171, 194, 205, 217, 245 pts. (19 val.-1992 )
  GRANADA'92 17, 27, 45, 60 pts. 17, 26, 27, 31, 36, 45, 57, 60, 83, 100, 106, 125, 140, 145, 171, 194, 205, 217, 245 pts. (19 val.-1992 )
  BARCELONA'92 17, 27, 45, 60 pts. 17, 26, 27, 31, 36, 45, 57, 60, 83, 100, 106, 125, 140, 145, 171, 194, 205, 217, 245 pts. (19 val.-1992 )
  MADRID'92 17, 27, 45, 60 pts. 17, 26, 27, 31, 36, 45, 57, 60, 83, 100, 106, 125, 140, 145, 171, 194, 205, 217, 245 pts. (19 val.-1992 )
  XACOBEO'93 17, 28, 45, 65 pts. 17, 28, 33, 40, 45, 63, 65, 90, 110, 115, 135, 155, 160, 185, 210, 225, 235, 270 pts. ( 18 val.-1993 )
  ESPAMER'96 19, 30, 60 pts. 19, 30, 35, 42, 60, 65, 87, 108, 114, 140, 156, 170, 194, 221, 236, 248, 284 pts. ( 17 val.-1996 )
  TERRA I ESPAI 19, 30, 60 pts. 19, 30, 35, 42, 60, 65, 87, 108, 114, 140, 156, 170, 194, 221, 236, 248, 284 pts. ( 17 val.-1996 )

  Existeixen Sobres Oficials de Primer dia de venda per a alguns dels models ressenyats.

  Per a algunes d'aquestes emissions es pot col.leccionar igualment les sèries i rebuts provinents dels diferents prototipus d'oficina postal  i màquines d'autoservei IBM i AT&T  que les empraren a partir de 1993.


  INICI PÀGINA
  PRINCIPAL
  Els ATMs
  a ESPANYA
  Els ATMs Klüssendorf
  Emissions
  1992/1997
  ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
  © J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

  Tots els drets reservats. Pàgina creada el 1999. Darrera actualització:  10.08.04