Les màquines d'autoservei IBM i AT&T

Després dels prototipus d'oficina postal d'autoservei que van estar funcionant de forma experimental a Madrid el 1993 i 1994, Correus presentà el 6 de febrer de 1996 les noves màquines d'autoservei IBM i AT&T.

 
Les noves màquines equipades amb pantalles tàctils eren de dos tipus : Terminals postals (anomenats Autómata I) i terminals de comunicacions (Autómata II):

L'autoservei o terminal postal IBM estava programat per la venda d'ATMs o segells de valor variable (tipus Klüssendorf) i targes postals prefranquejades, i estava equipat amb una bàscula de tarificació segons el pes i destinació. També podia oferir informació sobre serveis postals i telegràfics, filatèlia, nous productes, tarifes, codis postals, xarxa d'oficines, publicacions i anuncis.

El terminal de comunicacions AT&T incloïa un scanner i s'hi podia enviar un gir postal o telegràfic (ordinari o urgent), transmetre un fax o un telegrama nacional o internacional, així com sol·licitar l'adquisició de sèries filatèliques. També podia subministrar la mateixa informació que el terminal postal i operacions més complexes encara, com seguiment de Postal express, formular reclamacions, suggeriments i altres consultes.

En total s'havien d'instal·lar fins un total de 100 màquines d'autoservei (50 de cada tipus, amb una inversió de més de 700 milions de pessetes) en 10 províncies espanyoles; províncies d'alta densitat demogràfica o important infrastructura turística, oficines amb un alt volum d'admissió, centres comercials, aeroports i estacions de ferrocarril, i indrets on l'atenció al públic era insuficient. 
En qualsevol d'aquests autoserveis es podia pagar amb monedes i bitllets, però teòricament també amb targes de crèdit, i facilitaven un rebut de la compra efectuada.

Finalment no s'instal.laren totes les màquines previstes i, segons sembla, van tenir molts problemes de funcionament i manteniment ; tot un fracàs que acabà amb la retirada de totes les màquines instal.lades per la geografia espanyola.


Fins a mitjans de 2000 es podien veure encara dues d'aquestes màquines, fora de servei, en el hall d'entrada a l'Oficina Principal de Correus de Barcelona.
    Informació : El Correo Postal y Telegráfico nº 74
    Fotografies : Manuel Alcántara Carrera, Tesorer de l'Asociación Alminar. Málaga, Agost de 1996

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs Klüssendorf
Distribuïdors d'ATMs
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  10.08.04