MATERIAL RELACIONAT AMB ELS ATMs
- Les primeres etiquetes postals.
- Els prefranquejats.
LES PRIMERES ETIQUETES POSTALS

Des dels inicis dels anys 80 determinades oficines de correus de l'Estat espanyol estaven equipades amb màquines FRAMA SG-15 i EPELSA BF-10C per al franqueig de les peces postals entregades en l'oficina. 
Les etiquetes adhesives així produïdes NO tenen la consideració d'ATM en incloure la data de compra, considerant-se com a franqueig mecànic o simples etiquetes postals.

Tant en el cas de les EPELSA BF-10C, com per les FRAMA SG-15, s'han donat cassos d'etiquetes sense impressió de data, o bé amb la data impresa en zeros, pel que es podrien arribar a considerar com els primers ATMs espanyols.

FRAMA SG-15.

Les màquines d'aquest tipus, 82 en total repartides per tot el país, es van posar en servei cap a finals de 1.979 i van estar en funcionament fins la seva total substitució per les actuals EPELSA ET-CB.
Les etiquetes d'aquest tipus tenen una mida de 72 x 32 mm., sobre diferents varietats de paper engomat i impressió de color lila o marronós.

EPELSA BF-10C.

El 1.981 Correus va adquirir 325 noves balances del model EPELSA BF-10C. A aquestes màquines se´ls podia afegir un mòdul anomenat etiquetadora que expedia una etiqueta autoadhesiva amb el franqueig corresponent. El cost del franqueig era calculat per la mateixa balança en funció del pes i les tarifes postals en vigència.
Van estar en funcionament fins a mitjans dels anys 90, quan van ser progressivament subsituïdes per les noves EPELSA ET-CB.

D'aquest model existeixen etiquetes ordinàries i també commemoratives.

  • Etiquetes ordinàries.
Hi han 5 dissenys o varietats, atenent als talls i disseny de l'etiqueta.
 
Imatge cedida per J. I. Arratibel
Etiqueta EPELSA BF-10C sense impressió de data. El primer ATM espanyol ?
  • Etiquetes commemoratives.
El gener de 1.985 es va emetre la primera etiqueta commemorativa del tipus EPELSA BF-10C. Al contrari que les etiquetes ordinàries, totes les etiquetes d'aquest tipus tenen un periode d'utilització clarament definit i uns valors de franqueig específics en cada cas, tot això establert mitjançant les corresponents disposicions en el Boletín Oficial de Correos ( BOC ).

En total es van emetre 38 models diferents d'etiquetes commemoratives EPELSA BF-10C, des del gener de 1.985 fins l'abril de 1.993.
 

ELS SOBRES PREFRANQUEJATS amb etiquetes de tipus tèrmic

Correus i Telègrafs presentà aquest nou producte postal el 13 de juny de 1999, juntament amb els nous sobres i caixes per a embalatge, per tal d'ésser comercialitzat en totes les seves oficines. 

Es tracta de sobres amb el franqueig inclòs mitjançant una etiqueta adhesiva de tipus tèrmic - TARIFA A, similar a les etiquetes de franqueig o ATMs. Aquesta etiqueta no existeix, a la venda, en d'altre format que no sigui ja adherida al sobre i, per tant, tampoc és possible sel.leccionar-ne el valor.
L'etiqueta no es pot considerar, doncs, com a nou model d'ATM.

Es venen en paquets de 5 unitats i existeixen tres models de sobres diferents, a utilitzar en funció del pes i el tamany de la tramesa. El disseny i l'etiqueta són comuns per als tres models.

Aquests sobres circulen com a carta ordinària per tot el territori nacional únicament.


Mides del sobre Condicions per a l'ús
MODEL 1 17,6 x 12,0 cm. Enviaments nacionals fins a 20 gr.
MODEL 2 22,5 x 11,0 cm. Enviaments nacionals fins a 20 gr.
MODEL 3 25,0 x 19,0 cm. Enviaments nacionals fins a 100 gr.


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ELS ATMs
A ESPANYA
ATM Web - Correus espanyols i Llatino-americans : 
http://www.fut.es/~jjj/atm  © J. Jové - M. Sans