Les balances franquejadores i autoserveis d'EPELSA

Balances postals Autoserveis - Distribuïdors automàtics
 • Models Correus
 • Epelsa ET-CB
 • Epelsa ET-RL (IRIS)
 • Epelsa ET-RL / T
 • Epelsa LF-1100
 • Epelsa LF-3100
 • 1. Introducció. Generalitats

  L'Organisme Autònom de Correus i Telecomunicacions ( O.A.C.T. ) d'Espanya, per tal d'aconseguir una major agilitat a l'hora de franquejar la correspondència en les oficines de Correus, va resoldre que màquines capaces de tarifar en funció del pes, amb una simple seqüència de tecles polsades, seria la millor manera de mecanitzar aquests processos.

  L'empresa espanyola EPELSA va desenvolupar una balança franquejadora de fàcil utilització, que avui en dia es pot trobar a totes les oficines de Correus de l'Estat.
  Les característiques més importants d'aquestes balances són :

  • Triple sistema de seguretat en l'emmagatzemament dels valors emesos.
  • Expedició de segells de valor variable o ATMs tèrmics autoadhesius amb valor de franqueig i identificació de màquina i localitat.
  • Expedició de tiquet de compra per al client.
  • Display client i usuari.
  • Teclat amb indicació lluminosa de tecla polsada organitzat segons : Classe de correspondència, destinació, drets, sobrecàrregues i imports fixos.
  • Impressió de dades de valors emesos classificats per tipus de correspondència.
  • Canal sèries RS-232 que permet a un equip extern realitzar les següents funcions :
   • Programació de tarifes segons la classe de correspondència, destí, drets i sobrecàrregues, tenint en compte els distints valors de pes.
   • Accés als totals emesos per la balança.
   • Accés als perifèrics de la balança ; Display, impressora i etiquetadora.
  • Facilitat d'utilització per part de l'usuari.
  Gràcies a les característiques d'aquestes màquines s'ha aconseguit millorar considerablement els processos de franqueig en les oficines de correus : Evitar errades en el franqueig, integració de la balança en el sistema informàtic general, fàcil identificació de la finestreta expenedora, facilitat en l'actualització de les tarifes postals, reducció de cues d'espera, exactitud entre el pes i la tarifa i la possibilitat d'expedició de segells en forma repetitiva.

  2. Els models de balances postals

  Models CORREUS

  És la primera balança fabricada per a Correus per l'empresa Epelsa. L'any 1981 Correus va adquirir 325 balances d'aquests model. 
  El cost del franqueig era calculat per la mateixa balança en funció del pes, destinació, tipus d'enviament i les tarifes postals en vigència, imprimia rebuts, però no incorporaven encara l'equip d'impressió de segells o signes de franqueig (no ATMs), sino que aquests s'imprimien mitjançant una impressora matricial adjunta o etiquetadora que se'ls podia afegir.

  Van estar en funcionament fins a mitjans dels anys 90, quan van ser progressivament substituïdes per les noves Epelsa ET-CB.

  El model Epelsa BF-10C o Correus Comercial va aparèixer uns mesos més tard. A diferència de l'anterior model, era una balança pensada només per a calcular i mostrar el cost del franqueig d'acord al pes, destinació i tipus d'enviament, i no tenia la possibilitat d'emetre rebuts ni incorporar l'equip d'impressió de segells.
  A més de Correus estava pensada també per a qualsevol empresa que volgués calcular el cost dels seus enviaments.

  Model ET-CB

  El Model Epelsa ET-CB és la primera balança amb impressora de segells o ATMs incorporada (balança franquejadora) que es va instal·lar a partir de 1992, amb un total de 1.778 unitats. Es reconeixien pel seu aspecte exterior amb una carcassa de color negre i número de sèrie a partir de 0001.
   

  Model ET-CB Funcionaven de manera autònoma, incloien un teclat que podia tarifar o bé es podien equipar amb un inhibidor de teclat que permetia la seva utilització lligada a un ordinador i sistema informàtic.
  L'impressió de segells i rebuts era de tipus tèrmic, amb una resolució de 4 dots/mm (100 dpi). Emetien segells o ATMs de 4 dígits.
  Van estar en funcionament fins a finals de desembre de 2001; amb el canvi de sistema monetari -Pessetes a Euros-, i tenint en compte el seu llarg període d'ús, es va decidir de no adaptar-les a la nova moneda i substituir les 1.668 que restaven en servei pel nou model Epelsa RL/T.
  Model ET-RL (IRIS)
  Model ET-RL / IRIS El Model ET-RL és el més comú a les oficines de correus, amb 4.070 balances instal·lades + 150 més pendents de concurs (abril 2002) i números de sèrie a partir de 3000 (3000, 4000, 5000, 6000 i 7000). 
  Tenen la carcassa exterior de color groc i, a petició de l'O.A.C.T. estan connectades a un sistema informàtic de gestió dels serveis postals anomenat IRIS (Versió 4.01).

  Amb l'augment de les tarifes postals i la possibilitat de generar-se valors de franqueig superior a les 9.999 pts., aquestes màquines permetien la impressió tèrmica de segells o ATMs amb valor facial de 5 o 6 dígits. Aquesta doble possibilitat la tenien totes les màquines, essent una de les opcions que es triaven en el moment de la seva instal·lació i programació.

  D'aquest model se'n van fabricar dues sèries, pràcticament idèntiques pel que fa al seu aspecte exterior ;
  • La primera (ET-RLa), amb carcassa metàl·lica, incorpora un capçal d'impressió tèrmica de més baixa resolució (4 dots/mm - 100 dpi) i, per tant, les balances franquejadores d'aquesta sèrie són les responsables dels ATMs amb les variants d'impressió anomenades "amples". N'hi han unes 500 unitats, amb números de sèrie a partir de 3000.
  • La segona sèrie (ET-RLb), més nova i amb carcassa de plàstic o ABS, incorpora un capçal de més alta resolució (8dots/mm - 200 dpi), i les balances imprimeixen les variants d'impressió anomenades "estretes".

  Oficina de Correus equipada amb balances franquejadores Epelsa ET-RL, connectades al sistema informàtic IRIS

  El conjunt es composa de la balança que pesa, emet ATMs i rebuts, l'equip informàtic (monitor + teclat + ratolí) de control del sistema i l'impresora de documents (resguards de certificats, ...).
  Des de l'agost de 2001 i fins a finals d'any es realitzaren importants modificacions en el sistema informàtic IRIS i en la memòria EPRON de totes les balances d'aquest model per tal d'adequar-les a l'Euro, de manera que puguessin començar a treballar en la nova moneda tan bon punt ho decidissin les Autoritats postals ; aquest ajust afecta el grafisme imprès en els ATMs, els rebuts emesos i tots els processos comptables i de seguretat de les balances. 
  La introducció avançada de l'Euro a les Oficines dels Correus Espanyols es realitzà finalment entre el 22 i el 28 de desembre de 2001.

  Més informació sobre tipus i variants d'impressió ...

  Model ET-RL / T

  El 2001 Correus  va signar un "pla renove" amb l'empresa Epelsa de substitució de les antigues balances Mobba i Epelsa ET-CB per un nou model de balança franquejadora, el RL/T.

  Les noves balances estan preparades per treballar únicament en Euros ( € ) i permeten a l'usuari (només empleats postals) treballar en "local" -de manera autònoma- (això és, utilitzant el teclat per a l'obtenció d'ATMs) o bé inhibint el teclat i treballant a través del sistema informàtic IRIS de gestió del correu, el que permet no només l'obtenció d'ATMs sinó també realitzar d'altres serveis de correus (com girs postals, telegrames, seguiment de trameses, etc ...).

  La primera sèrie de balances Epelsa RLT (amb números de sèrie a partir de 0001) van començar a arribar a les oficines de correus els darrers mesos de 2001, però no es van posar en servei fins el dia 2 de gener de 2002
  L'abril de 2002 hi havien ja 1271 balances Epelsa ET-RLT en funcionament.

  (Noti's que aquestes noves balances tenen les mateixes "matrícules" que en el seu dia havien tingut les antigues balances Epelsa ET-CB, el que pot donar lloc a algunes confusions).

  A nivell de col·leccionisme, aquestes noves balances estan equipades amb un capçal d'impressió tèrmic d'alta resolució (8 dots/mm - 200 dpi) idèntic al de les balances ET-RLb (2a. sèrie), pel que no suposen una nova variant d'impressió.

  Aquest model ET-RLT, també conegut com a RL-POSTAL, permet amb una molt senzilla modificació del teclat i adeqüació de tarifes postals, la seva utilització pels serveis postals d'altres països ; És el model que s'ha instal.lat ja en oficines de correus de Costa Rica, tot i que personalitzat amb els colors i logotipus dels correus d'aquell país.


  Els fabricants : Epelsa - Frama - Klüssendorf - Mobba
  Veure també: Els distribuïdors automàtics Epelsa LF

  INICI PÀGINA
  PRINCIPAL
  ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
  © J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

  Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  10.08.04