El nou distribuïdor automàtic EPELSA LF a ANDORRA


Totalment per sorpresa, el desembre de 2004 es va instal·lar un nou distribuïdor automàtic Epelsa LF 1100 en l'Oficina Principal de correus d'Andorra la Vella.
Aquest equip, amb la matrícula 10039, s'havia traslladat des de l'oficina de correus de Granollers, a Barcelona, ubicació en la que havia estat assignat inicialment i on mai va arribar a entrar en servei.

Si bé es podria considerar que es tracta d'un més dels trasllats i reubicacions que estan sofrint aquest equips des de la seva posada en servei a mitjans de 2003, en aquest cas adquireix un especial interès i rellevància per a l'estudi i col·leccionisme d'ATMs, doncs és el primer i únic distribuïdor automàtic Epelsa LF instal·lat en aquest petit país; per tant, l'únic que emet ATMs del model emprat en el Principat.

Donat el seu caràcter excepcional, durant varis mesos s'ha realitzat un seguiment puntual amb nombroses visites, que avui ens permeten tenir una àmplia informació sobre el procés d'instal·lació.

L'equip es va traslladar a l'oficina el desembre de 2004 i es va decidir la seva instal·lació en el vestíbul interior.
No es va posar en marxa immediatament doncs en l'ubicació escollida, vora la porta d'entrada, no hi havia cap endoll ni presa de corrent propers.

Després de vàries setmanes, i solucionat aquest primer inconvenient, els responsables de l'oficina es van adonar que l'equip estava programat per emetre ATMs amb les tarifes de 2004 (...). Avisat el servei tècnic, el distribuïdor es va posar en marxa finalment l'1 d'abril de 2005.

El dilluns següent, 4 d'abril, l'equip es va avariar. S'havien emès tan sols 41 ATMs, tots amb les 3 tarifes de correu normal i 11 d'ells emprats en el franqueig de cartes.

Un mes més tard, el 12 de maig, el servei tècnic reparà el distribuïdor i al dia següent torna a quedar fora de servei en no acceptar les monedes; en aquest cas s'havien emès 11 ATMs, 10 emprats en el franqueig de cartes, i entre ells el primer de correu urgent.

En l'imatge, la primera carta urgent circulada al país veí, Espanya, i franquejada amb un ATM del tipus LF d'Andorra. El matasegells és del 13 de maig de 2005.

La tercera i definitiva intervenció del servei tècnic, complint amb el compromís adquirit per Epelsa de revisar i posar en servei tots els equips LF abans de finals de maig, es produeix la darrera setmana de maig de 2005.


El distribuïdor LF 1100 permet l'obtenció d'ATMs amb només 6 valors bàsics de franqueig programats, corresponents a les tarifes de 2005; 3 de correu normal: 0,28 (mínim valor possible)-0,53-0,78 EUR, i 3 per a correu urgent: URG 1,95-URG 2,40-URG 2,75 EUR (corresponents a les tarifes per a cartes fins 20 gr. normalitzades con destinació a Espanya, Europa i resta del món).
El paper emprat per a l'emissió dels ATMs és el tipus 4.

Sobre commemoratiu il·lustrat editat per ATEEME


ATEEME. Més informació, veure Butlletí Intern.

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 29.05.05. Darrera actualització01.06.05