Els ATMs / Segells de Valor Variable a ANDORRA (2)
(Correus Espanyols)

 • Introducció
 • ATM "Principat d'Andorra"
 • Les varietats de paper
 • Els errors
 • Tarifes postals a Andorra
 • Les oficines de Correus
 • Les varietats de paper

  Durant els anys d'ús del model "Muntanyes verdes amb neu" s'han realitzat fins a 5 impressions del paper tèrmic autoadhesiu; les 3 primeres per OVELAR, S.A. i les 2 darreres per la RCM-FNMT. Això ha suposat l'emissió d'ATMs amb 5 varietats o tipus de paper, d'acord a la taula següent:

    Paper tipus 1 Paper tipus 2 Paper tipus 3
  Data fabricació: Febrer 1996 Març 2000 Octubre 2001
  Fabricant: OVELAR, S.A. OVELAR, S.A. OVELAR, S.A.
  Mida: 47 x 27 mm. 47 x 27 mm. 47 x 27 mm.
  1a. data emissió: Setembre 1996 2000 2002
  Tiratge: 2.280.000 1.216.000 1.216.000
  Paper: Tèrmic autoadhesiu no fosforescent Tèrmic autoadhesiu fosforescent Tèrmic autoadhesiu fosforescent
  Característiques: - Color fosc i apagat
  - Ondulació lateral amb puntes
  - Tall en el centre
  - Colors brillants
  - Ondulació lateral amb puntes
  - Tall en el centre
  - Color més clar i mate
  - Ondulació lateral amb puntes
  - Tall en el centre
   
     
    Paper tipus 4 Paper tipus 5  
  Data fabricació: Maig 2003 (14.05.03) Desembre 2005  
  Fabricant: R.C.M. - F.N.M.T. R.C.M. - F.N.M.T.  
  Mida: 47 x 26,5 mm. 47 x 26,5 mm.  
  1a. data emissió: 2004 Març 2006  
  Tiratge: 1.459.200 1.459.200  
  Paper: Tèrmic autoadhesiu fosforescent Tèrmic autoadhesiu fosforescent  
  Característiques: - Colors pàl·lids
  - Ondulació lateral suau

  - Tall desplaçat a l'esquerra
  Més informació ...
  - Colors brillants
  - Ondulació lateral pronunciada
  - Tall desplaçat a l'esquerra
  - Impressió de l'emblema postal (tipus C) amb tinta invisible
  Més informació ...
   

  Aquests tipus de paper han estat emprats en les 5 oficines de correus equipades amb balances franquejadores al Principat en periodes diversos, sense que sigui possible establir-ne les dates o períodes d'ús concret en cada oficina.

  Paper tipus 4

  La 4a. impressió, fabricada el 2003 però emprada en les balances a partir de 2004, és possiblement la que més diferències presenta respecte les anteriors, i és fàcilment reconeixible per les ones laterals més suaus, el tall central oval.lat desplaçat cap a l'esquerra o els colors -en especial, el groc- més pàl·lids.

  Els suports adhesius de la 4a. impressió, fabricats per la RCM-FNMT, presenten un error cíclic de fabricació, pel qual el disseny es va desplaçant cap avall i retorna a la posició original cada 21 etiquetes.
  En l'imatge es poden apreciar les dues posicions extremes; en la primera posició la banda blanca inferior té una alçada de 6 mm., mentre que en la segona és de 8,5 mm.

  Aquesta situació cíclica cada 21 etiquetes es reprodueix igualment quan es tracta d'errors o taques en el disseny, com el cas que es mostra en l'imatge de la dreta.
  Aquests petits errors es produeixen en el moment de l'impressió per offset a causa de la presència de petites partícules o brutícies, varien d'un rotlle a un altre i fins i tot dins d'un mateix rotlle poden arribar a desaparèixer o modificar-se.

  Més informació ...

  Paper tipus 5


  Igualment fabricada per la RCM-FNMT, la nova reimpressió presenta diferències importants en relació amb l'anterior (paper tipus 4).
  A simple vista es poden reconèixer uns colors molt més vius, i les ones laterals són més pronunciades.

  El nou paper, a més, incorpora com a mesura de suguretat addicional l'impressió de l'emblema de Correos (filigrana tipus C) amb tinta invisible en la banda inferior
  . Aquesta marca, així com les diferències en el recobriment fosforescent, es poden veure fàcilment amb l'ajut d'una llum ultraviolada.
  Més informació ...

  Paper 4 (esquerra) - Paper 5 (dreta)

  Tot i que els rotlles d'aquesta nova reimpressió van ser fabricats el desembre de 2005, es van començar a emprar en les balances
  a partir de finals de març de 2006. Durant les primeres setmanes s'alterna el seu ús amb els darrers rotlles del paper anterior tipus 4.  Els errors

  Els errors
  en els ATMs provenen, bé del paper emprat per la màquina, bé del procés d'impressió del valor o dades de l'ATM.

  Error del paper.
  Detall d'ATM amb un desajust en la impressió dels colors, en la fabricació del suport autoadhesiu.

  En el cas dels ATMs tèrmics, tal vegada el més habitual és la impressió del valor facial i número de la balança fora de la zona reservada a la part inferior de l'ATM o segell, amb un desplaçament horitzontal o vertical de l'impressió tèrmica, degut a un desajust de la balança o capçal d'impressió.

  Etiqueta d'ajust "desajustada"
  Balança 0800


  Detall
  D'altres vegades és el mecanisme de tracció el que falla i s'obtenen segells amb l'impressió concentrada en una banda estreta, com és el cas d'aquestes dues etiquetes d'ajust ...
  Detall

  Tira d'inicialització de la balança 6086 amb tot un "catàleg d'errors"
  Per a més informació sobre els errors en els ATMs de tipus tèrmic, visita aquesta pàgina. • Introducció
 • ATM "Principat d'Andorra"
 • Les varietats de paper
 • Els errors
 • Tarifes postals a Andorra
 • Les oficines de Correus

 • INICI PÀGINA
  PRINCIPAL
  ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
  © J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

  Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  01.04.06