ESPANYA. Emissions ATMs tèrmics 1992/1997 T1 (4)
EMBLEMA DE CORREUS. 1ª SÈRIE BÀSICA
Data d'emissió :
  Juny de 1992
  47 x 27 mm. - Format tipus 1
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu
Sistema d'impressió :   Offset a 4 colors
Impressió del valor :
  Tèrmica en negre
Valors / Sèrie :   1 a 9999 Pts / Sèrie: 17-27-45-60 Pts
Disseny i Fabricació :
  FNMT- Fábrica Nacional de Moneda y Timbre / Eduardo Albéniz, S.A., OVELAR, S.A. i FNMT
Tiratge :
  Il·limitat
 

Veure les variants bàsiques d'impressió

Primer ATM de tipus tèrmic, encara no incorporava les ondulacions laterals, el troquelat central i bona part de les mesures de seguretat que caracteritzen les emissions a partir de 1995.

De fet, aquest paper va ser emprat en les noves balances franquejadores EPELSA des d'abril de 1992, però es considera que els primers segells o signes de franqueig obtinguts amb aquest paper de base no són ATMs, doncs normalment es tractava de impressions amb data per al franqueig immediat de les peces dipositades en finestreta i no es preveia la possibilitat de que l'usuari pogués guardar-los per a una utilització futura.


El primer ATM sense data que es coneix es troba en un sobre mata segellat el 5 de juny de 1992, tot i que possiblement durant vàries setmanes es van emetre segells amb data i sense depenent de l'oficina de correus.

 
Inicialment, l'impressió del valor facial només comportava els dígits corresponents al valor, seguit de PTS.
A principis d'agost de 1992, per evitar les falsificacions i fraus, es van programar les balances per tal que incloguessin els asteriscs davant el valor fins completar la seqüència dels dígits possibles.

Generalment sempre apareix el número de màquina en l'impressió.

Aquest model d'ATM ha estat utilitzat, sobretot, per màquines Epelsa ET-CB, tot i que també es coneixen exemplars emesos per màquines MOBBA i, donat el seu llarg tiratge i període d'utilització, també amb 5 i fins i tot 6 dígits (corresponents a màquines Epelsa ET-RL/IRIS ).


Correus va encarregar la fabricació dels suports adhesius per a aquesta primera emissió de tipus tèrmic a tres fabricants diferents; Eduardo Albéniz, S.A. de Pamplona, OVELAR, S.A. de Arganda del Rey a Madrid i la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - F.N.M.T. de Madrid.
Els dissenys dels papers són similars, però no iguals :

 
EDUARDO ALBÉNIZ, S.A.
Marc gruixut

Corona oberta per la part inferior

Michel 4.1
OVELAR, S.A.
Marc gruixut

Corona tancada per la part inferior

Michel 4.2
F.N.M.T.
Marc fi

Emblema més gran

Michel 4.3
Eduardo Albéniz, S.A. és una petita empresa de fabricació d'etiquetes adhesives de Pamplona.
Per a l'impressió dels papers d'aquesta emissió va utilitzar rotlles de suports adhesius en paper tèrmic subministrats per l'empresa Fasson Roll Europe, divisió de la multinacional Avery Dennison - Roll Materials Europe.
Així, els suports de paper cristall on venen adherits els ATMs inclouen en la part posterior la marca de la companyia i el model de producte en verd: Fasson - FasRoll - S-470.

Tira d'ATMs amb el paper d'Eduardo Albéniz - Revers


Per la seva banda, OVELAR, S.A. va emprar dos tipus diferents de papers no fosforescents, que es poden diferenciar per comparació a simple vista.


El paper tipus II és el més rar, i a causa de les seves característiques (composició del paper i recobriments) els ATMs emesos en aquest tipus de paper presenten normalment problemes de degradació en l'impressió del valor facial.
Tipus I Tipus II  

El paper tipus I és molt més estable i es va emprar en la resta de reimpressions.

Per la seva banda, el paper tipus II presenta uns colors més vius i el fons és molt més blanc.
A més, el groc és molt més clar que al paper tipus I.
Tipus I Tipus II  

Però és al estudiar-los sota una làmpada d'ultraviolats que es manifesten més clarament les diferències en el tipus de paper emprat en la seva fabricació ...
Tipus I Tipus II  

(Continuarà ...)


INICI   PÀGINA
PRINCIPAL
  Els ATMs
a ESPANYA
 
Els ATMs
TÈRMICS
 
Emissions
1992/1997
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 1999. Darrera actualització:  04.10.04