La procedència dels ATMs  (3a. part)

 
Al principi del rotlle d'etiquetes es pot trobar una etiqueta o enganxina especial de tancament que actualment s'empra per al registre de control de cada rotlle.

El tipus i informació continguda en aquesta etiqueta adhesiva han anat variant amb els fabricants i els anys, i mostrem tot seguit alguns exemples:

Etiqueta de tancament dels rotlles fabricats per SINEL . Com es pot veure, només inclou la quantitat d'etiquetes en el rotlle, 1800. Mida: 50 x 17,5 mm.
Un dels diferents models d'etiqueta de tancament dels rotlles fabricats per OVELAR, S.A.  Inclou diferents números de control, la data de fabricació (12/94 en l'imatge) i la quantitat d'etiquetes per rotlle (1.900). Mida: 26 x 16 mm.
Etiqueta de control i tancament sobre paper tèrmic adhesiu. Es pot llegir la data de fabricació (NOV 98), numeració de control i referència i la quantitat d'etiquetes (1.900 E/R - 1900 Etiquetes per Rotlle). Mida: 30 x 28 mm.
Un altre model d'etiqueta adhesiva de tancament. En aquest cas l'impressió no és tèrmica, i inclou la data de fabricació, el número del rotlle, un codi de referència i la quantitat d'etiquetes. Mida: 52 x 21 mm.
Els darrers models fabricats per OVELAR portaven aquestes dues etiquetes de tancament. (Mides: 30 x 28 mm. i 26 x 16 mm.)
La primera està impresa sobre paper tèrmic adhesiu, i es pot veure la data de fabricació (JUNIO-02), la numeració del rotlle (911020013233) i la quantitat d'etiquetes (1.900 E/R).
Etiqueta de tancament adhesiva dels rotlles fabricats per la Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Impresa tèrmicament, es pot llegir la data de fabricació (ENE / 03), la numeració del rotlle (901030015018) i la quantitat d'etiquetes en el rotlle (1900 / R). Mida: 30 x 30 mm.

Etiqueta de tancament dels rotlles fabricats per SIGNE, S.A.
En aquest cas, l'informació de control es troba en una segona etiqueta adherida en la part interior de la bobina, com es pot veure en l'imatge inferior a la dreta ... Mida: 26 x 16 mm.
En l'etiqueta interior (Mida: 30 x 28 mm.) només figura el logotipus de l'empresa (preimprès a color) i la numeració del rotlle (911030009650) (impressió tèrmica), mentre que la data de fabricació i la quantitat d'etiquetes per rotlle apareixen en l'exterior de les caixes d'embalatge.

(Continua ...)


La procedència dels ATMs  | 1a. part  | 2ona. part  | 3a. part  | 4a. part - Quadre |

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 30.03.04. Darrera actualització:  08.08.04