ELS DISTRIBUÏDORS D'ATMs TIPUS FRAMA.
Introducció.


L'empresa suïssa FRAMA va ser la primera que va desenvolupar un distribuïdor automàtic de segells de valor variable o ATMs, posat en servei en aquell país de forma experimental el 1976, i ja de manera definitiva a partir de 1978.

 

Distribu´dor FRAMA - Model WZA Els distribuïdors d'ATMs tipus FRAMA es troben actualment en servei en força països arreu del món. 
Són d'auto-servei i funcionen amb monedes. Generalment estan situats a l'exterior de les oficines de Correus (en les façanes perimetrals), però també es poden trobar en el vestíbul o bé en d'altres indrets d'ús públic, per tal que l'usuari pugui obtenir els ATMs (segells de valor variable) a qualsevol hora. 

Existeixen diferents models de màquines distribuïdores, quines designacions en alguns casos en permeten conèixer les característiques bàsiques ; 
Així, per exemple, el model FE 134 indicaria que es tracta d'un distribuidor tipus Frama (F), electrònic (E), amb una ranura per a introduir les monedes (1), que accepta 3 tipus o valors de monedes diferents (3) i té 4 tecles de programació o obtenció de valors predeterminats (4).

Distribuïdor d'ATMs tipus FRAMA emprat pels correus suïssos.
La primera sèrie de distribuïdors emetia ATMs de 40 x 33 mm., impresos en diferents tonalitats de vermell, depenent de la tinta emprada. El capçal d'impressió incloïa un clixé fixe amb el nom del país i un disseny i, en alguns casos, la identificació de la màquina. El valor facial s'imprimia amb quatre rodes de dígits. 
El disseny era al clixé i el paper de seguretat de base acostumava a tenir un fons neutre o, fins i tot, blanc.
Des de 1995 s'ha desenvolupat un nou model de distribuïdor FRAMA (anomenat Frama 2) quin capçal d'impressió ja no inclou el clixé fixe, sinó només rodes de dígits ; En aquest cas el paper engomat de seguretat emprat està preimprès amb dissenys coloristes i un rectangle platejat en un lateral que reconeix el distribuïdor ; aquest sistema de seguretat permet una impressió correcta del valor facial en tinta negra i la posterior operació de tall.


Els fabricants : Epelsa  |  Frama  |  Klüssendorf  |  Mobba

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  10.08.04