ELS DISTRIBUÏDORS D'ATMs TIPUS KLÜSSENDORF.
Introducció.

Utilitzats per primera vegada a Alemanya el 1981, els distribuïdors KLÜSSENDORF emeten segells de valor variable o ATMs de mida 43 x 26 mm.

 
Distribuïdor FRAMA - Model WZA Hi han dos tipus bàsics de distribuïdors KLÜSSENDORF
D'una banda, les màquines d'auto-servei, que proposen diferents valors de franqueig prèviament programats i funcionen i tornen el canvi amb monedes o ATMs
N´hi ha en forma de columna (com l'exemple de l'imatge) o bé de paret, de mida més reduïda.

Generalment estan situades a l'exterior de les oficines de Correus, però també es poden trobar en el vestíbul o bé en d'altres indrets d'ús públic, per tal que l'usuari pugui obtenir els segells a qualsevol hora. 

D'altra banda, les màquines de sobretaula, emprades per funcionaris postals en Oficines de Correus i Serveis filatèlics.
De cadascun d'aquest tipus existeixen, a la seva vegada, diferents models.
Distribuïdor d'ATMs KLÜSSENDORF 631 emprat pels correus alemanys, amb el model ATM que emetia el 1984.

El mecanisme d'alimentació és per tracció de rotlles d'etiquetes-paper suport engomat que inclouen dos forats circulars, amb el que cada ATM imprès inclou dos semi-cercles a la part superior i dos més a l'inferior.
El disseny de l'ATM és sempre al paper de seguretat emprat.
El capçal d'impressió mecànica conté només rodes de dígits i l'asterisc que pot emprar-se en lloc del zero. Hi ha la possibilitat d'imprimir igualment el número del distribuïdor.
Cada 5 ATMs es troba una xifra de control al darrere que indica el nombre de segells que encara queden a la màquina. Com que les bobines són de 2.000 etiquetes, la primera xifra que s'obté és la 2.000 i la darrera, la 5.


La firma alemanya KLÜSSENDORF va desaparèixer a finals dels anys '90 per problemes econòmics.

Des de 1992 l'empresa també alemanya NAGLER havia desenvolupat varis models de distribuïdors d'ATMs amb tecnologia i característiques similars, però també es declarà en fallida a finals d'agost de 2001.

El relleu l'ha recollit la nova companyia BAUMANN GmbH, que ha reprès l'activitat comercial de la desapareguda NAGLER.
 Els fabricants : Epelsa  |   Frama  |  Klüssendorf  |  Mobba

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  10.08.04