EMISSIONS TIRES I SEGELLS EN PAPER TÈRMIC 1999 - 2003

Prefranquejat Tarifa A S1
Data d'emissió :
  13 de juny de 1999
Mida del segell :
  47 x 27 mm.
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent
Sistema impressió :   Offset a 4 colors
Valor facial segell :
  Tarifa A - Carta ordinària nacional (S1)
Disseny i fabricació :
  F.N.M.T. i OVELAR, S.A.
Tiratge :
  10.001.600
Notes :   Pot trobar-se únicament adherit a sobres prefranquejats. Existeixen 3 models diferents de sobres, tots amb idèntic segell.

Amilcar - 1927. Museo Historia Automoción - Salamanca TS1 / S2-4
Data d'emissió :
 

5 de juny de 2003

Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S2-S3-S4)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T80 (88). Cotxes d'època (7). Amilcar, 1927. Museo Historia Automoción - Salamanca

Sammer Gallery. El Verano TS2 / S5-7
Data d'emissió :
  17 de juny de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S5-S6-S7)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T81 (89) -
Quadres (1). Sammer Gallery. El Verano

Sammer Gallery. Bodegón con tulipanes TS3 / S8-10
Data d'emissió :
  17 de juny de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S8-S9-S10)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T82 (90) -
Quadres (2). Sammer Gallery. Bodegón con tulipanes

Faetón Exclusivo. Año 1850. Museo de la Moto Clásica de Hervás TS4 / S11-13
Data d'emissió :
  26 de juny de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S11-S12-S13)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T83 (91) -
Carruatges (1). Faetón Exclusivo. Año 1850. Museo de la Moto Clásica de Hervás

Sammer Gallery. El Otoño TS5 / S14-16
Data d'emissió :
  9 de juliol de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S14-S15-S16)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T84 (92) - Quadres (3). Sammer Gallery. El Otoño

Hispano Suiza 20-30 HP - 1910. Museo Historia Automoción - Salamanca TS6 / S17-19
Data d'emissió :
  25 de juliol de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S17-S18-S19)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T85 (93) - Cotxes d'època (8). Hispano Suiza 20-30 HP - 1910. Museo Historia Automoción - Salamanca

Sammer Gallery. Bodegón TS7 / S20-22
Data d'emissió :
  12 de setembre de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S20-S21-S22)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T86 (94) -
Quadres (4). Sammer Gallery. Bodegón

Sammer Gallery. Frutas TS8 / S23-25
Data d'emissió :
  16 de setembre de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S23-S24-S25)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T87 (95) -
Quadres (5). Sammer Gallery. Frutas

DKW con sidecar - 1938. Museo de la Moto Clásica de Hervás TS9 / S26-28
Data d'emissió :
  25 de setembre de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S26-S27-S28)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T88 (96) -
Motocicletes històriques (9). DKW amb sidecar - 1938. Museo de la Moto Clásica de Hervás

Spider con Capota. Año 1705. Museo de la Moto Clásica de Hervás TS10 / S29-31
Data d'emissió :
  Novembre de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S29-S30-S31)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T90 (98) - Carruatges (2). Spider amb Capota. Any 1705. Museo de la Moto Clásica de Hervás

Sammer Gallery. Bodegón de Farmacia TS11 / S32-34
Data d'emissió :
  5 de novembre de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S32-S33-S34)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T91 (99) -
Quadres (7). Sammer Gallery. Bodegón de Farmacia

Berliet - 1926. Museo Historia Automoción - Salamanca TS12 / S35-37
Data d'emissió :
  21 de novembre de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S35-S36-S37)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T92 (100) -
Cotxes d'època (9). Berliet - 1926. Museo Historia Automoción - Salamanca

Sammer Gallery. Bodegón de Otoño TS13 / S39-40
Data d'emissió :
  5 de desembre de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S39-S40-S41)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T93 (101) -
Quadres (8). Sammer Gallery. Bodegón de Otoño

Donosti - 1928. Museo Historia Automoción - Salamanca TS14 / S41-43
Data d'emissió :
  15 de desembre de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S41-S42-S43)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T94 (102) -
Cotxes d'època (10). Donosti - 1928.  Museo Historia Automoción - Salamanca

Sammer Gallery. Bodegón con naranjas TS15 / S44-46
Data d'emissió :
  Desembre de 2003
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,26 - 0,51 - 0,76 EUR (S44-S45-S46)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,26 - 0,51 - 0,76 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T89 (97) - Quadres (6). Sammer Gallery. Bodegón con naranjas


Nota. Sense data oficial i amb característiques pròpies i diferenciades d'emissió en relació als ATMs del mateix model, es considera com a data d'emissió la data d'arribada de les tires al Servei Filatèlic.

INICI   PÀGINA
PRINCIPAL
  Els ATMs
a ESPANYA
 
Els SEGELLS
TÈRMICS
 
Emissions
2OO4
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable
Tots els drets reservats. Pàgina creada el 20.08.05. Darrera actualització: 08.09.05