ELS SEGELLS EN PAPER TÈRMIC

Les tires de segells | Tipus de tires | ¿ És un segell preimprès o un ATM ?
Catàleg d'emissions: 1999-2003 | 2004 | 2005
Errors i curiositats


Les tires de segells en paper tèrmic

El 2003, davant les queixes continuades i els dubtes sobre la conservació dels ATMs de tipus tèrmic, però més que res davant el notable augment en l'interès i demanda d'aquesta mena de signes de franqueig per part dels col·leccionistes filatèlics, i per tal de simplificar els processos d'enviament, el Servei Filatèlic sol·licità a l'empresa SIGNE, S.A., que en aquell moment fabricava els rotlles de suports o etiquetes autoadhesives per als ATMs, que facilités segells ja preimpresos amb els 3 valors bàsics de franqueig que conformaven la sèrie el 2003; 0,26-0,51-0,76 EUR.

Aquests nous segells es fabricaren en targes o tires (TS) amb els 3 valors consecutius, amb marques de trepant entre els segells per facilitar el tall.

La preimpressió del valor facial es realitza per procediments d'offset i es va iniciar amb el primer model fabricat per l'empresa Signe, S.A.; T80 (88). Amilcar - 1927. Museo Historia Automoción - Salamanca.

Per tal d'assimilar aquests nous signes de franqueig als ATMs que fins aleshores comercialitzava el Servei Filatèlic, (emesos amb una balança franquejadora Epelsa ET-RL/T, matrícula 0761), per a l'impressió del valor facial es va escollir una font i una resolució pràcticament idèntiques a la que coneixem com a variant d'impressió de 5 dígits estrets, el que suposa una certa dificultat a l'hora de distingir si es tracta de segells preimpresos o bé ATMs (impresos amb balances franquejadores).

Aquests signes de franqueig NO SÓN ATMs

El caràcter d'ATM a un signe de franqueig li confereix les condicions d'emissió i ús, i no les característiques físiques del suport sobre el que està imprès.


Un ATM és un signe de franqueig emès per equips especials amb el valor facial sol·licitat per l'usuari (d'aquí la denominació de segell de valor variable) i en aquell mateix instant. L'element resultant pot ser emprat per a franqueig en qualsevol moment i indret, amb les mateixes condicions d'ús d'un segell tradicional.

Pel contrari, i malgrat estar impresos sobre idèntic suport autoadhesiu, tant en el que fa referència al disseny com les característiques físiques, els nous segells emesos en tires surten ja de fàbrica amb els 3 valors facials preimpresos, como si d'un segell tradicional es tractés. L'usuari no pot escollir el valor en el moment de la seva emissió. Són híbrids creats en exclusiva per al col·leccionisme filatèlic, en una estranya barreja entre els actuals ATMs de tipus tèrmic i els carnets de segells autoadhesius, tot i que el resultat és clarament un segell tradicional autoadhesiu, no un ATM.

Aquestes tires estan comercialitzades de forma exclusiva pel Servei Filatèlic i s'envien regularment als abonats a les sèries d'etiquetas.
Sense data oficial i amb característiques pròpies i diferenciades d'emissió en relació als ATMs del mateix model, es considera com a data d'emissió la data d'arribada de les tires al Servei Filatèlic.

Per primera vegada a Espanya, un mateix paper suport autoadhesiu s'empra per a la fabricació de segells preimpresos i també per a la seva utilització a les oficines de correus per l'emissió d'ATMs amb les balances franquejadores.

ETIQUETA EN BLANC
NO és un SEGELL, NO és un ATM
ATM SEGELL emès en TIRESTipus de tires

Fins la data han estat 2 les empreses fabricants d'aquestes targes de segells preimpresos en paper tèrmic, donant lloc a l'aparició de 2 tipus de tires:


Tipus 1 - SIGNE, S.A. Tipus 2 - RCM - FNMT
SIGNE, S.A. va fabricar 19 tires diferents, a la venda en el Servei Filatèlic entre 2003 i 2004.
(Veure el catàleg d'emissions)

Les targes inclouen 3 segells preimpresos i tenen una mida aproximada de 49 x 90 mm. (48,50-50 x 89-91 mm.).
Estan impreses en paper tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat, amb marques de tall entre els segells.
La RCM - FNMT va iniciar el 2004 la fabricació de tires i segueix en l'actualitat (setembre 2005).
Les targes inclouen també els 3 segells preimpresos i tenen una mida aproximada de 49 x 87 mm. (48,50-50 x 85,5-88 mm.).
Estan impreses en paper tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat.
A més de la mida, la diferència més visible és que les targes fabricades per la RCM-FNMT conserven la malla de paper perimetral.


¿ És un SEGELL PREIMPRÈS o un ATM ?

Ambdós parteixen d'un idèntic suport o etiquetes autoadhesives, per tant pot resultar complex reconèixer si un determinat
signe de franqueig és un segell preimprès extret d'una tira o un ATM emès amb una balança franquejadora; l'única diferencia es troba en les característiques d'impressió del valor facial.

NO ATM
Valor facial preimprès.
Fabricació: SIGNE, S.A.
NO ATM
Valor facial preimprès.
Fabricació: RCM-FNMT
ATM
Valor facial imprès amb una balança franquejadora Epelsa - 5DE

Per a l'impressió del valor facial en els segells preimpresos es va escollir una font i una resolució pràcticament idèntiques a les de les balances franquejadores de 5 dígits estrets.
Tot i amb això, pel sistema d'impressió emprat (offset per als segells -imatge superior, impressió més definida- i tèrmic en les balances per als ATMs -imatge inferior-), es poden reconèixer ambdós tipus de signes de franqueig si s'estudien amb cert detall.

Però hi han d'altres pistes que també poden ajudar-nos:

- Els segells preimpresos, al no estar emesos per balances, no inclouen cap nombre o matrícula a l'esquerra. No és definitiu, doncs hi han balances que, per error, tampoc l'imprimeixen.

- Per a cada model o emissió només existeixen segells preimpresos amb 3 valors facials. Si es tracta d'un altre valor, sense cap mena de dubte és un ATM.
INICI   PÀGINA
PRINCIPAL
  Els ATMs
a ESPANYA
 
Els ATMs
TÈRMICS
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable
Tots els drets reservats. Pàgina creada el 20.08.05. Darrera actualització: 08.09.05