EMISSIONS TIRES DE SEGELLS EN PAPER TÈRMIC 2005

Les emissions TS25, TS27 i TS28 es van posar a la venda en el Servei Filatèlic el 2005, tot i que amb els valors facials de 2004.


Pegaso Z-102 SS P Spyder Serra Prototipo 1955. Museo Historia Automoción de Salamanca TS25 / S74-76
Data d'emissió :
  13 de gener de 2005
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S74-S75-S76)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  8000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T102 (110) -
Cotxes d'època (11). Pegaso Z-102 SS P Spyder Serra Prototipo 1955Museo Historia Automoción de Salamanca

Constitución Europea TS26 / S77-79
Data d'emissió :
  13 de gener de 2005
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,28 - 0,53 - 0,78 EUR (S77-S78-S79)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  8000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,28 - 0,53 - 0,78 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T106 (114) - Constitució Europea

J. Carrero. Carta desde mi tierra TS27 / S80-82
Data d'emissió :
  1 de febrer de 2005
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S80-S81-S82)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  8000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T104 (112) -
Quadres (14). J. Carrero. Carta desde mi tierra

J. Carrero. Tarjeta Postal TS28 / S83-85
Data d'emissió :
  7 de març de 2005
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S83-S84-S85)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  8000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T107 (115) -
Quadres (15). J. CARRERO. Tarjeta Postal

Milord 1900. Museo de la Moto Clásica de Hervás TS29 / S86-88
Data d'emissió :
  18 de març de 2005
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,28 - 0,53 - 0,78 EUR (S86-S87-S88)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  8000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,28 - 0,53 - 0,78 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T108 (116) - Carruatges (3). Milord 1900. Museo de la Moto Clásica de Hervás

Locomotora 1887. Museo del ferrocarril TS30 / S89-91
Data d'emissió :
  21 d'abril de 2005
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,28 - 0,53 - 0,78 EUR (S89-S90-S91)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  8000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,28 - 0,53 - 0,78 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T109 (117) -
Ferrocarrils (6). Locomotora 1887. Museo del Ferrocarril

Meléndez: Africanas II. Sammer Gallery TS31 / S92-94
Data d'emissió :
  17 de maig de 2005
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,28 - 0,53 - 0,78 EUR (S92-S93-S94)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  8000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,28 - 0,53 - 0,78 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T110 (118) -
Quadres (16). Meléndez. Africanas II. Sammer Gallery

Meléndez: Frutas & Girasol. Sammer Gallery TS32 / S95-97
Data d'emissió :
  17 de maig de 2005
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,28 - 0,53 - 0,78 EUR (S95-S96-S97)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  8000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,28 - 0,53 - 0,78 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T111 (119) -
Quadres (17). Meléndez. Frutas & Girasol. Sammer Gallery

Meléndez: Guitarra con Frutas. Sammer Gallery TS33a / S98-100a
Data d'emissió :
  17 de maig de 2005
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,28 - 0,53 - 0,78 EUR (S98-S99-S100a)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  7216 tires de 3 segells (Varietat a)
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,28 - 0,53 - 0,78 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T112 (120) -
Quadres (18). Meléndez. Guitarra con Frutas. Sammer Gallery

TS33b / S98-100b
Data d'emissió :
  17 de maig de 2005
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,28 - 0,53 - 0,78 EUR (S98-S99-S100b)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  800 tires de 3 segells, de les quals només se'n varen distribuir 290 (Varietat b)
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,28 - 0,53 - 0,78 EUR.
   

Varietat de la tira TS33a: A la tira TS33b, el segell de valor facial 0,78 EUR NO inclou el nom de l'emissió (veure detall).


Tira TS33a - Detall segell S100a Tira TS33b - Detall segell S100b






N
ota. Sense data oficial i amb característiques pròpies i diferenciades d'emissió en relació als ATMs del mateix model, es considera com a data d'emissió la data d'arribada de les tires al Servei Filatèlic.
INICI   PÀGINA
PRINCIPAL
  Els ATMs
a ESPANYA
 
Els SEGELLS
TÈRMICS
 
Emissions
2OO4
 
Emissions 2OO6
TM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable
Tots els drets reservats. Pàgina creada el 20.08.05. Darrera actualització: 21.09.05