EMISSIONS TIRES DE SEGELLS EN PAPER TÈRMIC 2004


Sammer Gallery. Uvae TS16 / S47-49
Data d'emissió :
  2 de març de 2004
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S47-S48-S49)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T95 (103) -
Quadres (9). Sammer Gallery. Uvae

Locomotora y ténder. Años 1900-1901. Museo del Ferrocarril TS17 / S50-52
Data d'emissió :
  22 de març de 2004
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S50-S51-S52)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T96 (104) -
Ferrocarrils (5). Locomotora i ténder. Anys 1900-1901. Museu del ferrocarril

11-M. Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo TS18 / S53-55
Data d'emissió :
  2 d'abril de 2004
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana B
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S53-S54-S55)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T97 (105) - 11-M. Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme

Sammer Gallery. Bodegón del Sifón TS19 / S56-58
Data d'emissió :
  16 d'abril de 2004
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S56-S57-S58)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T98 (106) -
Quadres (10). Sammer Gallery. Bodegó del Sifó

Sammer Gallery. Red Life (1) TS20 / S59-61
Data d'emissió :
  20 de maig de 2004
Mida dels segells :
  47 x 27 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 89-91 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat amb marques de tall entre els segells
Sistema impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat - Filigrana A
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S59-S60-S61)
Disseny i fabricació :
  SIGNE, S.A.
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T99 (107) -
Quadres (11). Sammer Gallery. Red Life

España 2004. Exposición Mundial de Filatelia TS21 / S62-64
Data d'emissió :
  22 de maig de 2004
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana B
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S62-S63-S64)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  6000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T100 (108)
- Espanya 2004. Exposició Mundial de Filatèlia

Red Life. Sammer Gallery (2) TS22 / S65-67
Data d'emissió :
  15 de desembre de 2004
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S65-S66-S67)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  8000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T101 (109) -
Quadres (12). Red Life. Sammer Gallery

Bodegón con calabaza. Sammer Gallery TS23 / S68-70
Data d'emissió :
  15 de desembre de 2004
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S68-S69-S70)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  8000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T103 (111) -
Quadres (13). Bodegó amb carabassa. Sammer Gallery

Rolls Royce 1947. Modelo Coupé Serra. Museo Historia Automoción de Salamanca TS24 / S71-73
Data d'emissió :
  15 de desembre de 2004
Mida dels segells :
  47 x 26,5 mm.
Mida de la tira :
  48,50-50 x 85,5-88 mm. (aprox.)
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent sobre paper suport siliconat
Sistema impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible - Filigrana C
Impressió valor facial :
  Offset en negre
Valor facial segells :
  0,27 - 0,52 - 0,77 EUR (S71-S72-S73)
Disseny i fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Tiratge :
  8000 tires de 3 segells
Notes :   Emesos exclusivament en tires de 3 segells autoadhesius amb els valors 0,27 - 0,52 - 0,77 EUR.
    Més informació sobre el motiu, veure l'emissió ATM:
T105 (113) -
Cotxes d'època (12). Rolls Royce 1947. Modelo Coupé SerraMuseo Historia Automoción de SalamancaNota. Sense data oficial i amb característiques pròpies i diferenciades d'emissió en relació als ATMs del mateix model, es considera com a data d'emissió la data d'arribada de les tires al Servei Filatèlic.


INICI   PÀGINA
PRINCIPAL
  Els ATMs
a ESPANYA
 
Els SEGELLS
TÈRMICS
 
Emissions
2OO3
 
Emissions 2OO5
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable
Tots els drets reservats. Pàgina creada el 20.08.05. Darrera actualització: 08.09.05